Home

Pouště a savany

Přírodní zóny na zemi- savany, pouště, polopouště,deštné lesy. SAVANY - Leží severně a jižně od tropických deštných lesů - V subtropickém a tropickém páse (mezi rovníkem a obratníky) - Cca 10°-20° severní a jižní šířky - 14°- 24°C - Leží severně a jižně od biomu střídavě vlhkých tropických les Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody (za horní hranici srážek se považuje 250 mm ročně). Jedním z charakteristických rysů je nedostatek vegetace.Pouště se vyskytují především v oblastech kolem obratníků.Klasickým příkladem pouště je Sahara či Arabská poušť.Kromě těchto tzv. horkých pouští existují také polární pouště v Grónsku či. Poznáváme svět - tropické deštné pralesy, pouště a savany,5.B. Tentokrát se každý z nás. vydal poznat tropický pás. Při první zastávce na rovníku. cítili jsme se jako ve skleníku. Přesunout do savany se nám zachtělo, bylo neuvěřitelné horko, občas pršelo.. Horké pouště- převládají efemery a vytrvalé druhy aktivní jen část roku (Poa bulbosa, Carex physodes). Nejsušší pouště jsou téměř bez diverzita savců je asi pozůstatek glaciální savany. Adaptace: - časté migrace, zahrabávání se; inaktivní stádia (kukly velbloud: Rozlišujeme jednohrbé a dvouhrbé velbloudy. Jde o vysoké a statné přežvýkavce, kteří dosahují výšky do dvou a půl metrů. Jde o býložravce. Rozšířeným omylem mezi lidmi je, že velbloudi maji v hrbech vodu

Přežije jak horké počasí pouště, tak i teplotu do -12 °C. Euphorbia obesa. Tento druh kaktusu se nachází v poušti v jižní části Afriky. Má zelenou barvu a kulatý tvar, který připomíná baseballový míček. Má průměr 15 cm. Díky kulovitému tvaru si vytváří dlouhodobou kapacitu pro skladování vody. Uvnitř této. Savany - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Polární pustiny, tundra, tajga, listnaté a smíšené lesy mírného pásu, pouště, subtropické rostlinstvo, monzunové opadavé lety, tropický deštný les, vysokohorské oblasti. hodnocení lekce Savany - S i J od tropického lesa, na východě v oblasti vysočin (národní parky). Sahel - na rozhraní pouště a savan. II. Socioekonomické podmínky Zemědělství - 1 - 2 plodiny tzv. plantážnictví (káva, kakao, olejová palma) - vývoz. Hospodářství - bohaté zdroje nerostů (ropa, železná ruda, barevné kovy.

Poušť je neúrodná oblast často bez vegetace, která trpí nedostatkem vody. Pouště zabírají třetinu povrchu souše. Rozkládají se po obou stranách obratníků.. Hledejte obrázky na téma Pouštní Rostliny. Zdarma pro komerční použití Netřeba uvádět zdroj Bez autorských práv Vegetační pásy - Savany - kde jsou jen dvě roční období (formát ppt, velikost 240KB) Vegetační pásy - Pouště - vyprahlá krajina (formát ppt, velikost 290KB) Vegetační pásy - Středomoří - krajina olivových hájů (formát ppt, velikost 400KB) Vegetační pásy - Lesy mírného pásu (formát ppt, velikost 207KB Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. V krajině savan se střídají travnaté plochy se stromy a keři..

Přírodní zóny na zemi- savany, pouště, polopouště,deštné

Savany vznikají v oblastech, kde po tři až osm měsíců neprší, a nebo jen velmi málo. Rostlinné zastoupení je chudší, zvířena specifická: žirafy, zebry, nosorožci, gazely, lvi, hyeny, sloni, levharti nebo klokani, vombati, psi dinga. Savany se nacházejí hlavně v Africe a v Austrálii Pták mrchožrout, obývá savany. 7. Bezobratlý živočich pouště s jedovatým bodcem. 8. Subtropická rostlina, která dává olivi. 10. Rostlina s krásnými květy rostoucí v korunách stromů v tropech. 11. Lahvový strom z pouště. 12. Rostliny v oceánech, vyrábějí kyslík. 13. savec tropů, nejpomalejší živočich. 15

Poušť - Wikipedi

Poznáváme svět - tropické deštné pralesy, pouště a savany

 1. • Pouště a polopouště pokrývají třetinu zemské pevniny, a pokud počítáme i ledové pouště v polárních oblastech, dostaneme se dokonce k padesáti procentům. Zabírají tedy větší plochu než deštné lesy, savany, stepi nebo pohoří
 2. 1 Tropický deštný les (TDL) Savany Pouště a polopouště Stepi Listnaté lesy mír. pásu Smíšené lesy mír. pásu Tajga Tundra Savany Pouště a polopoušt
 3. savany, pouŠtĚ a polopouŠtĚ jan panenka, jan roub, denisa jandová, adéla fořtová, david Šarina savany vlhkÉ savany suchÉ savany trnitÉ savany zaplavovanÉ savany obdobÍ deŠŤŮ a sucha pedosfÉra entisoly oxisoly alfisoly vertisoly hydrosfÉra fauna - afrika fauna - austrÁlie fauna
TROPICKÁ AFRIKA - NEKLIDNÁ A CHUDÁ :: e-učebnice

Pouštní zvířata - Rodicka

Nauka o lesním prostředí

Na jihu se hranice považuje za 16 ° C. z ní dále do rovníku leží přechodová oblast mezi pouští a otevřenými prostory savany se světlými lesy. Celková plocha pouště Sahary, grandiózní fyziologicky opuštěná pouštní oblast, je přibližně 8,6 milionu km2. Jeho hranice se každoročně posunují na sever a na jih V přírodě obývá agama australská hlavně savany, polopouště, pouště s travními porosty a kamenité pláně. Agamy vousaté se vyskytují převážně ve střední Austrálii, v blízkosti východního pobřeží a také ve střední a východní Austrálii - v sušších oblastech pouště - na většině území (Sahara - největší) tropické deštné lesy, savany; Kilimandžáro - nejvyšší hora Afriky . Antarktida. kolem jižního pólu; většinu pokrývá ledovec; není trvale obydlena; žije zde tučňák císařský; Arktida - u severního pólu, žije tu lední medvěd . Austrálie. nejmenší světadí Savany, stepi, polopouště a pouště jsou pro Afriku typické, zabírají více jak 2/3 celého kontinentu a V deštných pralesích roste více druhů rostlin a žije i více druhů živočichů než kdekoliv jinde v Africe . Pol roka v Afrike - YouTub Jak už bylo zmíněno v předchozí části, většinu území Austrálie tvoří suché oblasti - pouště, savany a stepi. Proto není divu, že se v Austrálii nenachází mnoho stálých řek, ale tzv. občasné řeky creek. Tyto řeky existují pouze v období dešťů, po zbytek roku jsou jejich koryta vyschlá

• - pouště a polopouště (Velká Písečná p., Velká Viktoriina p.) přecházejí v savany- nedostatek pitné vody → Artézská pánev- zdroj vody pro města • 2. Monzunová oblast na severu • - Yorský poloostrov, Arnhemská země • - spadne 1000-2000 mm srážek za ro Přírodní zóny na zemi- savany, pouště, polopouště,deštné lesy SAVANY - Leží severně a jižně od tropických deštných lesů - V subtropickém a tropickém páse (mezi rovníkem a obratníky) - Cca 10°-20° severní a jižní šířky - 14°- 24°C - Leží severně a jižně od biomu střídavě vlhkých tropických lesů - Typické jsou travnaté porosty

Pravé pouště a jejich prostředí jsou vskutku nehostinným ekosystémem, kde panují i pro život kaktusů velmi drsné podmínky. V pravých pouštích je vegetace velmi skromná a obvykle tu průměrný roční úhrn srážek nepřesáhne 200 mm. Tato hodnota se na první pohled nemusí zdát až tak malá (pro srovnání je to asi 3x. Podkapitoly Savany a Pouště spadají do kapitoly Biosféra a tematického celku Krajinná sféra a její základní části. Učivo o savanách je členěno do odstavců s názvy: Podnebí, Hlavní oblasti, Rostlinstvo a zvířena afrických savan a Zemědělské využití. Učivo o pouštích je rozděleno do odstavců s názvy: Je t - má 3 druhy krajiny. tropické deštné lesy, savany, pouště . TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY - široký pás okolo rovníku - je zde velmi teplo, vlhko, hodně srážek - nejvíce rozmanitých druhů rostlin a živočichů. U pouště se vyznačuje přítomností ephemeru - malé rostliny, které se v mokrém období aktivně rozvíjejí, kvetou a dodávají ovoce. Proto když prší, poušť začne kvést. Jedná se o velmi krásný a fascinující pohled. Typy rostlin rostoucích v poušti: seznam

Které rostliny dokáží žít na poušt

Velkou část Afriky tvoří pouště (Sahara, Kalahari), polopouště a savany. V centrální části Afriky se pak nachází deštný prales. Afrika je přezdívaná jako černý kontinent vzhledem ke složení obyvatelstva, kterého zde žije více než miliardu obyvatel (2009), což je 15% celkové populace Země, kteří žijí v 54 státech Poznámka: Savany jsou také travnaté oblasti (v Africe), ale mimo mírné pásmo, proto o nich tato prezentace dále nepojednává Stepi, pouště a polopouště Last modified by status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Zopakujte si, co jsou to monzuny a jak ovlivňují život v daných oblastech: Savany V savanách převažují červenozemě. ? Jak člověk využívá savany? Savany ? Kteří živočichové jsou typičtí pro savany? Savany Savany Savany Savany Pouště a polopouště zabírají téměř 1/3 souš Savany - nazývané buš Tropické deštné lesy - severní pobřeží Žije zde mnoho endemických druhů rostlin a zvířat (druh, který nežije nikde jinde na světě) - klokan, koala, ptakopysk Hospodářství patří k nejvyspělejším státům světa Průmysl - těžební-uhlí,rudy,ropa,diamanty - hutnický, strojírenský.

Pouště a polopouště pokrývají třetinu zemské pevniny, a pokud počítáme i ledové pouště v polárních oblastech, dostaneme se dokonce k padesáti procentům. Zabírají tedy větší plochu než deštné lesy, savany, stepi nebo pohoří. Pouště nás odjakživa fascinují, fungují jako projekční plochy našich přání a. Podstata pouště: Michael Martin. Pouště nejsou prázdné, jednotvárné a bezcenné. Právě naopak, tvoří krásnou, okouzlující, dechberoucí součást naší přírody, která sice nehýří tak bujným životem jako deštné pralesy nebo savany, ale je úplně stejně fascinující. A navíc i důležitá Související produkty Obraz Antarktida - typičtí živočichové Antarktidy 550 Kč Obraz Africká savana - suché i vegetací pokryté pláně 550 Kč Obraz Antarktida - ledový kontinent 550 Kč Obraz Fauna savan - typičtí živočichové 550 Kč Obraz Arktida - typičtí živočichové arktické oblasti 550 Kč Obraz Náhorní plošina Kalahari - život na území savany i pouště 550 K

- savany: charakteristika, vymezení oblastí na zemi, rostliny a živočichové, práce s atlasem - uvedení anglických slovíček - filmový dokument (z cyklu BBC Zázračná planeta - Pouště, cca 20 minut) - dotazy vyučujícího k dokumentu - doplnění anglických slovíče savany . Andské země • Nejchudší země, na suchém pobřeží pouště a polopouště, osídlené náhorní plošiny • Jezero - Titicaca - nejvýše položené jezero světa • Obyvatelstvo - Indiáni • hl.město - Lima - 6 milionů Cuzco - nejkrásnější město - býval Portugalští osadníci tuto oblast zřejmě pojmenovali desertão neboli velká poušť, protože jim připomínala pouště a savany v severní Africe. Publikace v češtině (1970-2020) Odhlásit s

d ve savany, nyn koryta po v t inu roku such voda se nevsakuje, hned se vypa uje odn en zv tralin => prohlubov n koryt proces zasolov n v such ch tropech p evl d v par nad sr kami v p d p eva uje vzestupn pohyb vod Jejich výskyt je v dnešní době omezen na savany, pouště a polopouště východní a jižní Afriky. Obývá otevřené krajiny s nízkým porostem trav. Severní poddruh žije v severní Keni, v Somálsku a severovýchodní Ugandě. Jižní forma jižně od řeky Tana až do Tanzanie. Pštros je největší a nejmohutnější žijící pták 5. Savany a stepi 6. Pouště a polopouště světa II. Pracovní listy pro práci v terénu (Zoo Praha, Botanická zahrada hl. m. Prahy) 7. Inspekce v zoo - vybraná témata 8. Tropický deštný les ve Fata Morganě (BZ) 9. Zvířata savan a stepí (zoo) 10. Přizpůsobiví obyvatelé pouští a polopouští (zoo) 11. Sukulenty aneb experti. Fytogeografie vegetace Biomy světa základní typy vegetace, které odpovídají převažujícím základním klimatickým a půdním podmínkám stejný biom může v různých oblastech obsahovat jiné taxony Tropické deštné lesy rovníková oblast vyrovnané vysoké teploty - 24-29 °C (roční amplituda 2-4 °C) vysoké srážky - 2000 - 8000 (-12000) mm ve větší. Rozmanitost podmínek života na Zemi, Polární oblasti, Tundra, Severské jehličnaté lesy, Stepi a lesostepi, Subtropické oblasti, Savany, Pouště a polopouště, Tropické deštné lesy, Sladké vody teplých oblastí, Moře a oceány, Cizokrajné ovoce a kořen

TAJGA - pás jehličnatých lesů na území Ruska - vlk, liška, jelen, los, medvěd hnědý, tygr usurijský LISTNATÉ A SMÍŠENÉ LESY - v Číny, Japonsko, V Rusk d) pouště a polopouště mírného klimatu - velké rozdíly teplot mezi dnem a nocí - roční srážky do 200 mm - např. náhorní plošina Gobi, Arabský poloostrov -rostliny: juky, tamaryšky - živočichové: ještěři, křečíci, velbloudi e) tundra - oblast severní polokoule - 65° až 70° severní šířk - přečtěte si článek na str. 76-78 - Pouště a polopoušt SAVANY - v následujícím odkazu najdete zápis, který si opište nebo vlepte do sešitu: Oceány tropického pásu, savany - zápis - podívejte se na video Příroda promlouvá - korálový útes (zapněte si titulky, první ikona vpravo dole) a SAVANA. Pouště, polopouště a savany tvoří velkou část Afriky, v její centrální části se pak nachází deštné pralesy. Domov obyvatel mluvících něco kolem 3 tisíci různými jazyky leží na obou stranách rovníku, lze jej tedy považovat za nejteplejší kontinent vůbec Pouště a polopouště Pracuj s atlasem. V pásu kolem obratníků se nacházejí rozlehlé oblasti s nedostatkem vody - pouště a polopouště. Spoj čarou název pouště a místo, kde se nachází. Savany Prohlédni si klimadiagram znázorňující charakteristický průběh srážek a teplot v savaně. Jak se proměňuje krajina.

Výukový portál [Z] 2

 1. Savany vznikli na miestach, kde na Zemi ubúda zrážok, ale je tam stále dostatok svetla a tepla. Lemujú ich dažďové lesy, v ktorých prší každý deň Savany - travnat ob, oblasti tropickch a subtropickch oblast, std se zde obdob de a sucha, zdka zde Stepi travnat oblasti mrnho psma, pr zde 2x do roka na jae a na podzim, nejsou zde dn.
 2. Savany Voduška abok Nandu pampový Bongo lesní Slon africký Antilopa. Pouště štír Velbloud dvouhrbý.
 3. Plán spolupráce jednadvaceti zemí, jehož výsledkem má být 15 kilometrů široký a 7500 kilometrů dlouhý pás stromů vedoucí z Dakaru do Džibuti a který má zamezit šíření pouště. 6000 hektarů lesa vysazeného v Ugandě. V jednorázové výsadbě milionové rekordy trhající Ghana a Rwanda, zeleň v Tanzanii, Kongu, Středoafrické republice. 158 000 nových stromů v.
 4. Pouště - YouTub
 5. Více než 200 obrázků na téma Pouštní Rostliny a Kaktus

6. ROČNÍK - webzdarm

Afrika: referát - iReferaty

 1. Zvířata Afriky - Afrika - Fauna a flor
 2. DUMY.CZ Materiál Biosféra - savany, pouště a polopoušt
 3. POUŠTĚ planety - Casopis-magi
 4. Fototapety a dekorace s motivy pouští a sava
 5. Jihoafrická republika - Levnemapy
 6. Podstata pouště - Michael Martin Databáze kni
 7. savany, pouště a polopouště by Denisa Jandov
Rostliny v terárichí - TERAECHISPPT - EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání prošakal čabrakový | NaturAtlasZeměpis - přírodní obraz ZeměPPT - BIOSFÉRA PowerPoint Presentation - ID:6292363
 • Kinesin.
 • Vizitky praha 3.
 • Sluchadla ceny.
 • Mercedes benz ml.
 • Porifera stavba.
 • Koberec ke žluté sedačce.
 • Škoda 120 interiér.
 • Digitalizovaný archiv novin.
 • Zpetny morsky proud.
 • Modely tanků na lepení.
 • Klonování koní.
 • Maliník apricot.
 • Překladač na ebay.
 • Josefuv dul s detmi.
 • Dana syslová.
 • Jak na mastné vlasy wikihow.
 • Kaki prodej.
 • Iter 2018.
 • Ostrov samos uprchlíci 2018.
 • Tašky fler.
 • What hifi.
 • Nezávisle proměnná matematika.
 • Vydržení pozemku 2018.
 • Černobílé obrázky ke stažení.
 • Prirodni hormony po hysterektomii.
 • Peruje ale neleze.
 • Viktorie sasko koburská.
 • Itálie poloostrov.
 • Ufo novinky 2017.
 • Dětské čtyřkolky.
 • Počítač nepodporuje miracast.
 • Dávkování kreatinu monohydrát.
 • Tašky fler.
 • Zprávy z písku.
 • Gustav nyquist.
 • Nejkvalitnější kolostrum.
 • Armádní medik.
 • Pupínky na vnitřní straně rtu.
 • Spotřeba elektřiny během dne.
 • Farma na prodej olomoucký kraj.
 • Útěk z alcatrazu dokument.