Home

Slovní druhy cvičení k vytištění

Cvičení na slovní druhy - pravopiscesky

SLOVNÍ DRUHY CVIČENÍ K VYTIŠTĚNÍ - Pravopis česk

Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 4: Český jazyk: Slovní druhy: Určování slovních druhů: 01b: 4 Slovní druhy: Určování slovních druhů. Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva tvarosloví - slovních druhů. Autor: Mgr. Silvie Šilhanová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: poznat a určit slovní druhy další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova. Slovní druhy dělíme na ohebná (mění svůj tvar, tzn. dají se časovat a skloňovat) a neohebná (nemění svou podobu).. Ohebné slovní druhy. Mění svůj tvar, tzn. dají se skloňovat a časovat, reagují tedy na změnu pádu, rodu, čísla (skloňování u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) a osoby, čísla, času, vidu a způsobu (časování u sloves) Psaní velkých písmen - regionální názvy - pravopisná cvičení. Tvarosloví 1 - ohebné slovní druhy - test. Tvarosloví 2 - ohebné slovní druhy - test

Slovní druhy - učební pomůcka. 30. 11. 2019. Ilona Švarcová. Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi černobílou. U každého slovního druhu najdete jeho stručný popis a příklady. (online cvičení) Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení) Kontakt a. Pracovní list - opakování - vzory podstatných jmen, slovní druhy, přídavná jména, slovesa: 5. VY_32_INOVACE_5_59.pdf (169,8 kB) VY_32_INOVACE_5/60: Pracovní list - opakování - doplňovací cvičení: 5. VY_32_INOVACE_5_60.pdf (243,8 kB Title: Microsoft Word - DUM 64 CJ Author: Administrator Created Date: 6/19/2013 9:16:01 A Slovní druhy 2 10 úloh | Typ cvičení Kvíz / test | Obtížnost 6. třída ZŠ , 7. třída ZŠ , 8. třída ZŠ , 9. třída ZŠ , Střední škola Další on-line test, který vám pomůže zlepšit určování slovních druhů

Slovní druhy: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně. ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA. špaček; list; prázdniny; vítr Druhy slov - ohebné slovní druhy, které skloňujeme. 1. podstatná jména: jedná se o názvy osob, zvířat, věcí a názvy pro vlastnosti, děje a vztahy (můžeme si na ně ukázat: ten, ta, to) 2. přídavná jména: vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jméne

Slovní druhy :: Vítejte ve třídě U Mufa

 1. Cvičení Doplňovačka Rozbory Diktáty Křížovky Roboti. Doplňovačka. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností. Slovní druhy: mix. Skloňování a časování: mix
 2. Žák umí řešit slovní úlohy pomocí základních početních operací v číselném oboru do 1 000, pracovat s textem a vyhledávat informace. Pracovní listy k procvičování slovních úloh řešených pomocí základních početních operací v číselném oboru do 1000. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu
 3. Druhy vět: Slovní druhy: Věta jednoduchá a souvětí Párové souhlásky : Pád, číslo a rod podstatných jmen: Přehled vyjmenovaných slov + cvičení: Vyjmenovaná slova po B: Vyjmenovaná slova po B II: Vyjmenovaná slova po B - rybičky Vyjmenovaná slova po B - 7 test
 4. Slovní druhy - pracovní listy Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva tvarosloví - slovních druhů. Mgr. Silvie Šilhanová , publikováno 5.1.2010 12:47 , zhlédnuto 45752× , hodnocení: , licence Creative Common
 5. Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení
 6. Slovní druhy . Titul: Slovní druhy Autor: Kupka Petr a kolektiv EAN: 9788087020432 ISBN: 978-80-87020-43-2 Nakladatel: Rubico Rok vydání: 2009 Počet stran: 2 Slovní druhy - Kupka Petr a kolektiv Přehledně zpracované slovní druhy včetně příkladů a názorných ilustrací.Obsahuje mluvnické významy podstatných jmen, vzory, mluvnické významy sloves a příklady na časování.
 7. Rozhodni, zda se jedná o podstatné jméno nebo sloveso - 1. 1. Mila
Mapa a orientace – Úkolníček

Cvičení na určování slovních druh

 1. Slovní druhy 1-2-5-7: kartičky k procvičování slovních druhů . 260 Kartiček. Pomůcka k procvičení slovních druhů 1, 2, 5, 7 ve větném spojení. Kartičky spolu tvoří slovní spojení. Pracovní listy k pomůcce jsou součástí výukového individuálního plánu na Český jazyk 2 - CD
 2. na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití.. Naleznete zde tyto slovní druhy:. Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují. 1. Podstatná jména ( Substantiva ). 2
 3. Stáhnout Version Stáhnout 85 Velikost souboru 84.05 KB File Count 1 Datum vytvoření 13. 3. 2020 Poslední úprava 13. 3. 2020 Slovní druhy - doplňovačk

Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní list

Slovní druhy (přehled do třídy) Stručný přehled slovních druhů. Popis. Soubor deseti A4 listů, které popisují jednotlivé slovní druhy a základní informace o nich. Materiál je určený k vytištění a následnému vyvěšení ve třídě tak, aby na něj žáci dobře viděli. Návod na výrobu. nen Určete slovní druhy. V následujícím cvičení se můžete přesvědčit, že určování slovních druhů není vždy snadné a jednoznačné, že záleží na tom, v jaké Obtížnější cvičení na slovní druhy, které bylo inspirované dotazy na serveru Ontola.com. Procvičte si obtížné příklady v našem cvičení a už nikdy ve slovních druzích nechybujte. Slovní druhy patří k základům větných rozborů v českém jazyce, žáky provází od 5. ročníků až po střední školu, tudíž není vůbec špatné je dobře ovládat. Jejich znalost. Zopakujeme si učivo o slovních druzích. Zařazujeme slova ke slovním druhům. a) 1. cvičení - zopakujeme si, co víme o slovních druzích b) 2. cvičení - slova zařazujeme ke slovním druhům c) 3. cvičení - hledáme a zapíšeme slovo, které nepatří do uvedené řady d) 4. cvičení - určujeme slova ohebná e) 5. cvičení - určujeme slovní druhy Slovní druhy Slovní druhy. Reklama. PODSTATNÁ JMÉNA: třídění podstatných jmen: SLOVNÍ DRUHY V OBLACÍCH: procvičování určování slovních druhů : Zobrazit více informací o učivu Přehled cvičení. Kontakt Mgr. Jana Zapletalová ZŠ Plumlov janazap@volny.cz.

Seznam cvičení

 1. stránky musí být vytištěny oboustranně (z jedné strany slova, z druhé strany příslušné slovní druhy - šedivě) nejlepší je vytištění na karton. všechny strany rozstříhejte na jednotlivé kartičky (celkem 246 karet) karty si můžete rozdělit na 3 varianty (od každého slovního druhu jeden sloupec), aby jich nebylo v.
 2. Slovní druhy. Slovní druhy str. 35/4, 36/6, 37/9. Čtení a sloh: (k vytištění v přiloženém souboru, pokud nemáte možnost tisknout, stačí vyjmenovaná slova napsat a zvýraznit) pokud někomu chybí nějaké cvičení ze Slovní druhy str. 12 a 13, tak doplnit
 3. Hromadná - značí skupinu stejných věcí a mají jednotné číslo (listí, křoví, loďstvo, námořnictvo): Pomnožná - značí jeden kus, ale i více kusů, přičemž mají množné číslo (kamna, housle, kalhoty): Látková - značí látku bez ohledu na její množství a mají jednotné číslo, nemůžeme u nich lehce určit počet. Pokud použijeme množné číslo, mění se.
 4. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek. 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z nabídky. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu mužského - pěkn
 5. Obecně slovní druhy představují rozsáhlou kapitolu, která se rovněž nazývá tvarosloví (lat. morfologie), což je jazykovědní disciplína, která se zabývá ohýbáním či skloňováním slov (přídavných jmen, podstatných jmen atp.). Slovní druhy jsou velmi specifické v tom, že k jejich perfektnímu naučení potřebujete.
 6. VYTISKNI SI: SLOVNÍ DRUHY. 23 karet k výuce slovních druhů v atraktivním designu. Číslo slovního druhu, název slovního druhu a 2 skupiny slovních druhů: ohebné a neohebné. Materiál je také vhodný k výzdobě třídy jako názorná pomůcka k výuce slovních druhů. Digitální sada obsahuje 8 barevných listů o velikosti A4 v

Slovní druhy - pracovní listy - Digitální učební materiály RV

Top Slovní Druhy Procvičování 3. Třída Gallery. 2018. Domek 10 se slovnmi vemi 230 a kartiek slovy sena. image. Image Ohebné Slovní Druhy PROCVIČOVÁNÍ 1.ROZLIŠTE PŘÍDAVNÁ JMÉNA T. Ciferný součet Rozklad na prvočinitele Najdi dělitele Největší společný dělitel Nejmenší společný násobek Procenta slevy Kombinatorika slovní úlohy Zjednodušení zlomků Sčítání zlomků Odčítání zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Tabulka 100 Záhadné sčítání Záhadné rovnice Magický čtverec Slovní.

Slovní druhy (více než 85 testů a cvičení) - Pravopisně

Naše: maminka: peče: tvarohové: buchty: v : novém: pekáči. řešení. Žáci procvičují slovní druhy, rod podstatných jmen, pádové otázky. Součástí materiálu jsou pracovní listy k vytištění Slovní úlohy - 3. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni,

Výukový portál [ČJ

Slovní druhy - učební pomůcka - Úkolníče

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

 1. Jun 18, 2019 - This Pin was discovered by Blanka Červenka. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres
 2. Cvičení 1. Cvičení na u/ú/ů online. Párové souhlásky. Párové souhlasky online cvičení rovněž vhodná i k tisku na A4 s klíčem. Doplň souhlasky do vět (10 cvičení). Nebo ZDE (7 cvičení). Slovní druhy. Přiřazování slovních druhů. Umíš slovní druhy? Cvičení . MATEMATIKA. Procvičování násobilky a počítání.
 3. Pracovní listy k procvičování podstatných jmen - mluvnické kategorie, synonyma, věcný význam, vlastní jména. VY_12_Inovace_Popis osoby.11: 6. Žák se naučí popisovat osobu, pracovat s osnovou a používat vhodné slovní druhy. Pracovní listy k procvičování slohového útvaru popis
 4. slovnÍ druhy - určování, 1. stupeň. slovnÍ druhy - více cvičení. slovnÍ druhy - mix otÁzek. ohebnÉ slovnÍ druhy - mix otÁzek. neohebnÉ slovnÍ druhy - mix otÁzek. slovnÍ druhy 1. slovnÍ druhy 2 . slovnÍ druhy 3 . slovnÍ druhy 4. slovnÍ druhy 5. slovnÍ druhy 6. slovnÍ druhy 7. slovnÍ druhy 8. slovnÍ druhy 9. slovnÍ.
 5. Vtipné slovní druhy. zpět na Hry. Michal Kuba. Poklidná a lehce tvořivá činnost, avšak výsledek pobaví nejednoho z hráčů a navíc se dá tato činnost poměrně dobře opakovat. Jaké zajímavé věty vzniknou vám? Cvičení mentální kondice. Tábory. Harry Potter pro týdenní příměstský tábor
 6. Nepravidelná slovesa (testy k vytištění) K nepravidelným slovesům najdete na našich stránkách mnoho užitečných materiálů. V naší sekci nepravidelných sloves najdete kromě seznamů základních sloves i podrobný seriál se slovesy rozdělenými do kategorií podle své nepravidelnosti. Vše pak bylo zakončeno přehlednou tabulkou a několika testy

více účelná cvičení - nejen na slovní druhy, ale i cvičení zaměřená na porozumění textu, doplňování i, í, y, ý. obrázky k vybarvení (např. pro rychlejší žáky) Doporučené náměty k činnosti: Vhodné do výuky českého jazyka k výuce o slovních druzích. Vhodné i jako opakování do výuky českého jazyka Zájmena, slovní druhy. Pracovní stránky pro domácí výuku žáků základních škol. Zájmena - jak se píše, pravidla

Titul: Slovní druhy Autor: Kupka Petr a kolektiv EAN: 9788087020432 ISBN: 978-80-87020-43-2 Nakladatel: Rubico Rok vydání: 2009 Počet stran: 2 Slovní druhy - Kupka Petr a kolektiv Přehledně zpracované slovní druhy včetně příkladů a názorných ilustrací. Obsahuje mluvnické významy podstatných jmen, v..

Video: Test - Slovní druhy 2 (10) - Moderní cvičebnice k

Slovní druhy

Procvičujeme siGeometrie a slovní úlohy 2.r.Geometrie a slovní úlohy - Michaela Kaslová . Matematika ve 2. ročníku ZŠ Nově připravovaná řada stručných a přehledných příruček je určena k procvičení znalostí a odstranění neznalostí učiva matematiky v 1-5 ročníku ZŠ Druhy spojek. Spojky dělíme na souřadicí a podřadicí. Před oběma typy až na výjimky píšeme čárky. Souřadicí. Souřadicí spojky spojují věty nebo větné členy, které jsou na stejné úrovni (jsou souřadné). Může se jednat o dvojici (případně větší skupinu) vět hlavních, ale i vedlejších e) 5. cvičení - z písmen skládáme číslovky. f) 6. cvičení - k příslovcům přidáváme správné otázky. g) 7. cvičení - určujeme předložky, spojky a částice. h) 8. cvičení - doplňujeme chybějící písmena a určujeme slovní druhy. ch) 9. cvičení - určujeme slovní druhy, hledáme, který slovní druh chyb slovní druhy - procvičování 1. Cvičení na následujících stránkách slouží k procvičování určování slovních druhů. Ohebné slovní druhy - určování ohebných slovních druhů, mluvnické kategorie, pravopis Test - slovní druhy (1) Test - slovní druhy (2) Zájmena; S pravopisem vám pomohou tyto učebnice. Přehled učiva českého jazyka: Pravidla českého pravopisu: Cvičení z pravopisu pro malé školáky: Vstoupit do obchodu: Vstoupit do obchodu: Vstoupit do obchodu: Na přijímací zkoušky vás připraví tyto učebnice

Obsahuje různá cvičení sloužící k procvičení učiva o slovních druzích. Je určen pro žáky 2. stupně. Klíčová slova: Tvarosloví, slovní druhy: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy SLOVNÍ DRUHYPřehled slovních druhů ke stažení ZDEUrčování slovních druhů- výběr z možbností - chmelkova.czPoznáváme slovní druhy - brumlik.czUrčování slovních druhů - zsbcupice.cz Určování slovních druhů - chmelkova.cz, chmelkova.czUrčování slovních druhů ve větách - slovnidruhy.netCvičení + přehled slovních druhů - kaminet.czPROCVIČOVÁNÍ PÁDŮ U.. Cvičení pro žáky. slovní druhy. násobilka do 5. slabiky 1. násobilka 1 - 5. slabiky 2. násobilka - kvarteto. abeceda 1. opakování učiva 1. ročníku (pracovní list) abeceda 2. matematické obrázky. spojujeme slova do vět. sčítání do 20 s přechodem přes desítku

Druhy. 1) Základní - Kolik? Vyjadřují počet. jeden, dva, tři, čtyři, jeden a půl, jedna třetina, dvě pětiny. 2) Řadové - Kolikátý? Cvičení. Vyberte správnou odpověď. Jakého druhu jsou následující podtržené číslovky? Už jsem ti to říkal tolikrát Slovní druhy (docx, 13 kB) Stavba slova (docx, 13 kB) Myšlenkové mapy. Hlásky(png, 72 kB) Tvrdé a měkké slabiky(png, 127 kB) Cvičení pro rozeznávání částí slova . Coggle Webová aplikace pro tvorbu myšlenkových map . Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes. Příklady k vytištění obsahují i stránku s řešením. Čtení slov genetickou metodou (velká písmena) 2. 12. 2015 Na stránkách naučsepsát.cz najdete cvičení z českého jazyka na psaní i/y vhodná pro interaktivní tabuli. Tisk příkladů z matematiky 4. 12. 201

Na stránkách písanka.cz najdete zdarma ke stažení listy na kterých si děti procvičí základních tahy k učení psaní. Jednotlivá písmena, slabiky a slova j) 11. cvičení - doplňujeme neúplná slova. k) 12. cvičení - dolňujeme neúplná slova. l) 13. cvičení - doplňujeme chybějící souhlásky. m) 14. cvičení - z podstatných jmen tvoříme přídavná jména. n) 15. cvičení - zopakujeme si nové poznatky. o) 16. cvičení - doplňujeme souhlásky nebo zdvojené souhlásk

Aug 7, 2015 - This Pin was discovered by Martina Belžíková. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Slovní druhy - číslovky. Dále jsou v prezentaci vloženy snímky k procvičování pod vedením učitele. V závěru prezentace je samostatné cvičení k ověření znalostí (vhodné písemně). Kontrolu provádějí žáci společně s učitelem, řešení má více možností. Poslední snímek obsahuje tabulku s hodnocením, které. Pravopisné cvičení. Ledoborce, slanečci a další - pozor na životnost ! Názvosloví - slovní druhy. Zájmena - druhy. Cvičení. Moje čeština: na této stránce najdete spoustu užitečných vysvětlení, rad, návodů, jen se tím probrat. Moje čeština: k procvičování. podstatná jména ; přídavná jména; shoda podmětu s. EDIT: Pokud Vás odkazy na online cvičení nenavedou přímo do cvičení, ale na hlavní stránku, vyberte zde tato 3 cvičení: Najdi podstatná jména. Nejprve si zkus vyjmenovat nebo zazpívat slovní druhy, jak jsme se učili u videohovoru (alespoň ohebné) a zopakujme si, co každý slovní druh znamená a jak se na něj ptáme:.

s tahákem testy - KamiNe

c) Ve větách hledej slovesa a zapisuj je do mřížky: cvičení. 4) Předložky a spojky a) K předložkám přidej podstatné jméno: přiřazení b) Do vět doplň předložky: cvičení c) Určuj předložky, podstatná jména a slovesa: cvičení d) Do větných celků doplň spojky: cvičení. 5) Ostatní slovní druhy a) Zájmena. 17.4.2020 - Explore stanislava's board SLOVNÍ DRUHY on Pinterest. See more ideas about Domácí učení, Domácí vzdělávání, Učení Teorie k vytištění Učebnice ke stažení Příklady ke stažení Prezentace v PDF Při písemném dělení postupujeme stejně jako u dělení přirozených čísel, jen přecházíme-li, při sepisování dalšího čísla přes desetinnou čárku, zapíšeme ji i do výsledku. příklad 356,84 : 4 = 89,21. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek; 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z nabídky; Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu mužského - pěkn

Rozsáhlé testy na procvičení češtiny a českého pravopisu. Pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis. Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli úkoly: a) zopakuj si slovní druhy podle přehledu na straně 22 (I. díl) b) podívej se na přehled slov ohebných a neohebných na straně 21 (I. díl) c) opiš si do školního sešitu větu, označ číslem slovní druhy, připiš, které slovní Článek věnovaný procesu, při kterém se ze jednoho slovního druhu stane jiný slovní druh bez použití přípony. STARTER Cvičení: Slovní přízvuk (1 KLÍČE SLOVNÍ DRUHY - 25-52; PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI K TISKU-SLOVNÍ DRUHY 25-52; PL55- Urči slovní druhy - předepsané věty; PL53 - slož světy ze slov a urči sl. druhy, mluvnické kategorie ; PL54 - slož světy ze slov a urči sl. druhy, mluvnické kategorie ; PL56- poznávání sl. druhů - Koza rohat Téma můžete procvičit také v těchto cvičeních. Dělení se zbytkem. Pexeso: 1. úroveň. Dělení se zbytkem. Počítání: 1. úroveň. Dělení se zbytke

Aplikace Slovní druhy a jejich určování je zaměřena na určování slovních druhů v rámci více než 50 předdefinových vět (celkem 500 slov pro určování slovních druhů). Lze ji využívat jak pro samostatnou práci v rámci hodin českého jazyka, tak i pro domácí přípravu a procvičování procviČujeme slovnÍ druhy celý příspěvek | rubrika: jazyk Česk Ý pravopisnÁ cviČenÍ pro druhÁky. 17. 11. 201 Mar 21, 2016 - This Pin was discovered by Leona Šišková. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Charakteristika každého slovního druhu má zajímavě vypracovanou formou (jednotlivé druhy slov jsou zařazovány do tabulek - domečků). Cvičení jsou hravá i klasicky pojednaná. Soubor zahrnuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře

Nový pracovní sešit procvičuje pomocí doplňovacích cvičení, tajenk a diktátů postupně jednotlivá slova. Pravidelně jsou řazeny opakovací úkoly. Obsahuje klíč s řešením a obrázky k omalování. Slovní druhy - pracovní sešit pro 3.ročník ZŠ. Slovní druh - předložky Když jsme tu u těch druháků, tak se přidám s dotazem, jak vysvětlit slovní druhy, konkrétně předložky. Paní učitelka zadala přečíst poučku v učebnici - Předložky jsou slova, která stojí obvykle před podstatnými jmény Slovní druhy - sešit Vytisknout na A4 první stranu jednostranně. Další strany oboustranně v tomto pořadí: 2, 11 3, 10 4, 9 5, 8 6, 7 Přeložit a uprostřed sešít (buďto sešívačkou, nebo osmičkou) slovni druhy sesit.pdf (30,4 kB Poznáváme slovní druhy (3 cvičení) PODSTATNÁ JMÉNA. Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek. 3 testy k určení vzoru podstatných jmen rodu středního - vybírej z nabídky Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

11.1.2019 - Explore Karolína Klecová's board ČJ - slovní druhy on Pinterest. See more ideas about Učení, Domácí učení, Třída tradiční slovní druhy; v češtině se jich tradičně rozlišuje deset (předtím bez částic devět). Zařazení slova k příslušnému slovnímu druhu je určováno morfologickými, syntaktickými a sémantickými charakteristikami m-lematu; syntaktické slovní druhy je pouze pomocný pojem, který postihuje funkci slova ve větě Publikace Slovní druhy expres má pomoci žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol orientovat se v základní problematice určování slovních druhů. Některé části publikace mohou využít i žáci prvního stupně základních škol, neboť už i zde se s touto tematikou setkávají

Slovní druhy: mix - Procvičování online - Umíme česk

Úly jsou didaktická hra zaměřená na procvičování slovních druhů. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Úly - slovní druhy. Slovní druhy str. 23-25 ( část v online hodině) Pravopisné pětiminutovky str. 21 (u prvního sloupce urči slovní druhy a napiš nad slova čísla)-k odevzdání. Vyjmenovaná slova str. 25-28 ( část v online hodině) str. 26/5 - k odevzdání. Čítanka 28-30 (v online hodině) - na hodině hlasité čtení, pročti si text, ať se ti.

Charakteristika každého slovního druhu má zajímavě vypracovanou formou (jednotlivé druhy slov jsou zařazovány do tabulek - domečků). Cvičení jsou hravá i klasicky pojednaná. Soubor zahrnuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře. NOVA352 Sdílet Slovíčka: další slovní druhy - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk Cvičení jsou určena žákům ZŠ a studentům SŠ. Slouží k samostatnému procvičování a upevňování znalostí z české mluvnice a pravopisu. Soustřeďují se na jevy tvaroslovné - rozlišování slovních druhů, jejich skloňování, časování, stupňování a na pravopisné problémy s touto oblastí gramatiky spjaté

 • Salonek 30 osob praha.
 • Internetové rádio blaník.
 • Bravčové stehno pečené v rúre.
 • Osram night breaker h1.
 • Mudr sobol hradec králové.
 • Koagulační vyšetření.
 • Chance mobil.
 • Orloj praha.
 • Slova víceznačná.
 • Čtečka pocketbook heureka.
 • Modem info.
 • Věková přístupnost filmů.
 • Yoda mentorship.
 • Sagrada natura arganový olej recenze.
 • Pouštní ještěři.
 • Sixtinská kaple vstupenky online.
 • Jak vyčistit propolis.
 • Žádost o umístění klimatizace.
 • Cz 75d compact gbb co2 asg.
 • Postava přesýpací hodiny oblečení.
 • Alžírsko mapa.
 • Český jiřetín ubytování barbora.
 • Irni.
 • Obec kuks.
 • Kometa bučovice.
 • Nadívané baby kuře.
 • Vnitřní parapety obi.
 • Předoperační příprava v gynekologii.
 • Policejní škola holešov přijímací zkoušky 2019.
 • Dum za milion z ruska.
 • Průměrný věk obyvatele čr.
 • Londýn vstupy.
 • Závěsné police do garáže.
 • Cínovec chemie.
 • Delfín kreslený.
 • Cistedrevo sro.
 • Oel ngati kameie.
 • Time to say goodbye twenty one pilots.
 • Stara čeština.
 • Happy thanksgiving.
 • Film děvčátko.