Home

Halogeny test 8 ročník

DUMY.CZ Materiál Test - halogeny - 8.ročník

Halogeny - Chemie — testi

Výukové materiály z matematiky a chemie na základní škole CHEMIE 8. ro čník ( rozší ření a prohloubení u čiva ) Sada obsahuje: 21 prezentací 15 pracovních list ů Nutné technické vybavení: po číta č s dataprojektorem (vhodné je p řipojení k internetu) Anotace: Prezentace se vztahují k nejd ůležit ějším témat ům u čiva 8. ro čníku. Lze je využít p ři probírán

Halogeny - test - Učebnice chemie pro 8

 1. Je určen pro předmět chemie a ročník osmý. Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Autoři: Karger, I., Pečová, D., Peč, P., Chemie I. pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Kollárovo nám. 7, 772 00 Olomouc
 2. 8. ročník . Zprávy. Angličtina - doplňkové materiály pro všechny žáky. doplňkové materiály celý text. ostatn.
 3. Halogeny. Halové prvky = solitvorné. FLUOR F2 - nazelenalý plyn. CHLOR Cl2 - žlutozelený plyn. BROM Br2 - tmavohnědá kapalina. JOD I2 - fialová pevná látka. V přírodě pouze ve sloučeninách - solích. Prvky VII.A skupiny, 7 valenčních elektronů. Velmi reaktivní, vysoká elektronegativita
 4. Pracovní list pro žáka obsahuje pětici různorodých aktivit, které navazují na čtení s porozuměním. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci

Halogeny. Po prostudov n t to kapitoly bys m l(a) um t: Vyjmenovat prvky, kter naz v me halogeny a ur it jejich postaven ve periodick soustav prvk . Popsat vlastnosti chloru, bromu a jodu. Navrhnout zp sob p pravy chloru v laborato i Osmý ročník. Úvod do chemie, co je to chemie, rozdělení chemie - vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: nekovy, halogeny, uhlík, síra, fosfor . Test - Mladý chemik - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď ksobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. 4) Urči kolika procenty pokrývá voda zemský povrch: a) 17 % b. Úvod » chemie - zápisy » 8. ročník » KOVY, NEKOVY A POLOKOVY » NEKOVY - HALOGENY. NEKOVY - HALOGENY. 15. 3. 2016 - prvky VII.A skupiny - vyskytují se jako dvouatomové molekuly F 2, Cl 2, Br 2, I 2 - velmi reaktivní - snadno tvoří sloučeniny (soli Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Chemické prvky a sloučeniny (8. ročník ZŠ) Chemie ø 83.9% / 8230 × vyzkoušeno

Chemie - 8. ročník. Zadání domácí práce po dobu uzavření školy OD 11:00 - 13:00 napíšeme souhrnný test na dvouprvkové sloučeniny (tedy halogenidy, oxidy a sulfidy). Test se bude skládat ze dvou částí - teorie (zástupci, reakce atd.) a názvosloví (de facto stejné jako v předchozích minitestech).. 7. Vypočítej a porovnej hmotnostní zlomek soli mořské vody v Baltském a Rudém moři, když víš, že 1 kg vody z Baltského moře obsahuje 8 g soli a 10 g mořské vody z Rudého moře obsahuje 0,4 g soli Stránky jsou zaměřeny na výuku chemie na ZŠ. Především jde o umožnění lepší orientace žáků ve výuce chemie

Halogeny . Charakteristika halogenů. halogeny = tvoří soli (hals = řec. sůl, gennaó = řec. tvořit)VII. A skupina; Příprava, výroba a využití halogenů. Výroba. elektrolýza taveniny NaCl (nebo vodného roztoku: solanky) - vylučování Cl na anod VY_32_INOVACE_CH.8.07 -HALOGENIDY- prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Člověk a příroda - Chemie - Halogenidy Autor VM Gabriela Nápravníková Období vytvoření VM Duben 2012 Anotace Materiál je určen k výkladu pro žáky 8. ročníku učebního předmětu Chemie Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG vycházejí ze základních zásad a požadavků formulovaných v RVP ZV. 1. místo BESA Tato učebnice získala v roce 2008 první místo v soutěži nejlepších evroých učebnic (Best European Schoolbook Awards - BESA) Halogenidy - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Vygeneruj si náhodný test. Můžeš vybírat mezi testem na sloučeniny a testem na prvky. U testů si také můžeš zvolit jaké prametry má test mít. Náhodný test na sloučeniny. Obtížnost. Obsah zadání. Počet sloučenin v testu. Kategorie: 8. třída - chemieTéma: Názvosloví halogendiůPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).V dnešním díle vysvětlím názvosloví h.. 8. ročník; 8. ročník. Český jazyk. Cvičebnice pravopisu a gramatiky. Pravopisně.cz. Kaminet. Tento test vychází z klasické verze testu německého psychologa Hanse Jürgena Eysencka. Halogeny. Chemie halogenů. Chemie 8. ročník ZŠ, chemický prvek a jeho značka a název, vznik názvu, čtení a zápis značky Deriváty uhlovodíků - test. Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, Prezentace je určena pro žáky 8. a 9. ročníku po probrání učiva Deriváty uhlovodíků. Součástí prezentace je řešení testu

Nekovy - zshavl.c

 1. Tabulka Názvosloví halogenidů pomáhá učitelům při vysvětlování a žákům při osvojování učiva názvosloví halogenidů. Pomocí tabulky s příponami přídavného jména a pod tabulkou uvedených pravidel, která jsou doplněná o vizuální znázorněný postup, žáci pochopí princip tvoření názvosloví halogenidů
 2. Oxidační číslo prvku M Obecný vzorec Příklad; I+: M I+ X: KCl chlorid draselný: II+: M II+ X 2: CaF 2 fluorid vápenatý: III+: M III+ X 3: AlBr 3 bromid hlinitý: IV+: M IV+ X 4: CCl 4 chlorid uhličitý: V+: M V+ X 5: SbCl 5 chlorid antimoničný: PI 5 jodid fosforečný: VI+: M VI+ X 6: WCl 6 chlorid wolframový: VII+: M VII+ X 7: ReF 7 fluorid rhenistý: VIII+: M VIII+ X 8: XeF 8.
 3. CHEMIE 8. ROČNÍK. 27.4. - 30.4. Zdravím třídu 8.A, vím, že práce po internetu není zrovna nejjednodušší, takže jsem ráda, že se opravdu snažíte. Jste všichni moc šikovní! slučuje se s halogeny, sírou, fosforem. sloučeniny jsou bezbarvé, jedovaté.

Ch_8 - webzdarm

Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník. Vodík. Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět: Určit postavení vodíku v periodické soustavě prvků. Popsat vlastnosti vodíku Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pojmenujte tyto organické halogeny, jeden vždy fluor Chemie 8; Fraus 2006, ISBN 80-7238-442- CHEMIE PRO 8. ROČNÍK. OBSAH. 1. Úvod do chemie. Laboratorní řád; Co je chemi

Chemie 8. ročník - Výukové materiály - Martina Balov

8.a 9.roč AZ - kvíz (redox. reakce).pdf AZ - kvíz (směsi, atomy,...).pdf Chemická vazba.pdf Chemické názvosloví - opakování.pdf Chemické písmo.pdf Hydroxidy - opakování.pdf Ionty.pdf Kovy - železo.pdf Kovy.pdf Kyseliny - opakování.pdf Nekovy - halogeny.pdf Neutralizace - opakování.pdf Oddělování složek směsi.pdf Oxidy. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Pracovní list pro žáka obsahuje pětici různorodých aktivit, které navazují na čtení s porozuměním. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci. Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti Halogeny.ppt Pracovní list - halogeny.doc MÁNEK, David. Nekovy - halogeny. Chemie s nadhledem 8 přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia Vlastnosti látek Skupenství, rozpustnost, hustota a elektrická vodivost látek Chemické látky se vyskytují v pevném, kapalném a plynném skupenství. Některé pevné látky se rozpouštějí v kapalinách a tvoří roztoky Molekuly mají své vzorce.V těch je řečeno jaké atomy a kolik, tvoří 1 molekulu. Podívejme se na molekulu vody. Její vzorec je: H 2 O Ze vzorce se dozvídáme, že vodu tvoří 2 atomy vodíku (H) a 1 atom kyslíku (O)

Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark 596 884 808, 596 881 514 fax: 596 881 218 skolni.zs@volny.c Ročník: 8. ročník Z a nekovy, barevné označení pak dělí jednotlivé prvky na alkalické kovy, kovy alkalických zemin, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, lanthanoidy, aktinoidy, triádu železa, triádu lehkých platinových kovů a triádu těžkých platinových kovů. Chemické názvosloví - test. Školní testy. 8 .ročník - Základní škola Volyně download Stížnost Komentář Specializovaný vzd ělávací program / Chemie 8 1 CHEMIE / 8. RO ČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pom ůcky Chemie jako p řírodní v ěda Úvodní, motiva ční hodina Chemie, chemický d ěj Halogeny LP - barvení plamene Opakování a prohlubování u čiva 9 tréninkový test - celá kapitola.

Halogeny jsou prvky VII. A skupiny - fluor, chlor, brom, jód, astat. Nejznámějším halogenidem je chlorid sodný NaCl, nazývaný též kuchyňská sůl, který je významnou a důležitou složkou lidské potravy a taktéž významnou průmyslovou surovinou v potravinářském a chemickém průmyslu Chemie 8.B 4.6.2014. Probírané učivo: Neutralizace - zápis neutralizace a pojmenování vzniklých produktů Chemie 8.B 2.6.2014. Probírané učivo: Neutralizace a pojmenování vzniklých solí. Chemie 8.B 28.5.2014. Probírané učivo: Štěpení solí, práce s modely kyselin a pojmenování vzniklých aniontů i kationt Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak

Chemie 8.-9. ro čník - zsvolyne.c

 1. Posílám soubor 3. Test - dusík, uhlík, halogeny, kyslík, síra. Vyřešíte test, kde si zopakujeme jednotlivé vlastnosti a použití prvků. Výsledky testu (pište pouze 1b, 2c atd.) pošlete do 2. 4. 2020 do 12:00 na email veronika.sikorova@zsmostyujablunkova.cz. Výsledky tohoto testu mi pošlou všichni
 2. Práce pro žáky / 8. ročník | Mgr. Lucie Kovářová 11. března 2020, 21:26 Téma: Škola - vyučovací předměty, hodiny, předložky am, um, im, dny v týdnu Přihlas se pod svým heslem na mcourser
 3. 7.10. zahájení kroužku Český jazyk pro 8.ročník; 8.10. Dny zdraví - Poruchy příjmu potravy - ve škole; 14.10. Preventivní program - Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. - ve škole 13.-16.10. Podzimní sběr papíru (hliník a víčka od PET lahví sbíráme stále) 20.10. Indie - Všechny barvy Orientu - Modřanský biogra
 4. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití
 5. 8. ročník 9. ročník Anglický jazyk odevzdáte vyplněné pracovní listy ke kontrole do zadání v Microsoft Teams a bude čekat i test z vybraných otázek, které jste formulovali ve Vámi vytvořených pracovních listech a z otázek ze Školy s nadhledem. Halogeny - chlor (vlastnosti , výskyt , využití) Odkazy
 6. Charakteristika učebnice Učebnice chemie pro 8. ročník ZŠ a VG vychází ze základních zásad a požadavků formulovaných v RVP ZV. Respektuje tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování interdisciplinárních vztahů nejen k přírodovědným.
 7. Test pre 1. ročník gymnázia k téme ATÓM A JEHO ZLOŽENIE Vzácne plyny patria do 8. hlavnej podskupiny. b) Kyslík a ostatné prvky 5. hlavnej podskupiny sa nazývajú chalkogény. c) Prvky 1. vedľajšej podskupiny sa nazývajú alkalické kovy.

Periodická soustava prvků . Historie vzniku, vysvětlení pojmu skupina a perioda, charakteristické názvy skupin. Chemické značky a názvy prvků Chemie 8. ročník: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2013 Zaměření: 2. stupeň ZŠ Kategorie-témata: chemie, Člověk a příroda Anotace: Většina DUM obsahuje prezentace a některé také pracovní listy a písemné testy Testy k procvi čení Základy organické chemie 5 25. Z uvedených slou čenin vyberte ty, které řadíme mezi deriváty uhlovodík ů. a) B, E, G, M, Opakovací test. 24. 10. Názvosloví sulfidů a oxidů. Příští hodinu (po prázdninách) budeme psát velkou písemku z kapitol v učebnici - co jeto chemie, vlastnosti látek, směsi a jejich oddělování, částicové složení látek, PSP (uč. str. 6 - 21) a dále ze značek prvků a názvosloví halogenidů . 17. 10 Doplnovaci cvicen

8. ročník - Základní škola Holýšo

 1. Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG respektují tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování mezipředmětových vztahů. Řazení kapitol učebnic je netradiční a k výrazné změně dochází také ve strukturaci učiva chemie
 2. 3) halogeny 3_halogeny.ppt (3903488) 4) kyslík 4_KYSLÍK_pracovní list k učebnici.doc (32256) 5) uhlík 5_uhlík.ppt (3407360) 6) fosfor a síra Fosfora síra.ppt (1982976) KOVY: 7) kovy Kovy.ppt (7943168) 8) alkalické kovy Alkalické kovy.ppt (3800576
 3. Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály - audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG respektují tradici chemie jako izolovaného.
 4. Alkalické kovy jsou měkké, lehké a stříbrolesklé kovy (cesium je nazlátlé), které lze krájet nožem. V Mohsově stupnici tvrdosti mají hodnoty menší než 1 (jsou tedy měkčí než mastek).Nejtvrdší ze všech alkalických kovů je lithium.Všechny dobře vedou elektrický proud i teplo, lithium, sodík a draslík jsou lehčí než voda a plovou na ní, ale rubidium, cesium a.
 5. On-line test učebních typů Halogeny. Chemie halogenů 9. ročník. Hasicí přístroje. Hasicí přístroje. Chemie ZŠ Havlíčkova. Chemie - úvod úprava rovnic. Moodle. Moodle. Procvičování a testování učiva z chemie. Zápisy učiva chemie 9. Chemie 9 Komenského 66
 6. Kontakty. Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, př. org. Partyzánská 1053 IČ: 48 283 029 č. účtu: 40825824/060

54. ročník 2017/2018 kontrolní test školního kola. halogeny. Tyto prvky jsou velmi reaktivní, neboť mají 7 va-lenčních elektronů ve valenční sféře. O reaktivitu, chemické reakce a vlastnosti halogenů nebude nouze ani v letošním zadání 8.ročník Z Přírodní zdroje. 8.ročník Z Obyvatelstvo Evropy . 8.ročník Z Evroé hospodářství . 8.ročník Z Evroé hospodářství II. 8.ročník Z Evroé regiony, region Střední Evropa. 8.ročník Z Evroé regiony, region Severní Evropa. 8.ročník Z Evroé regiony, region Západní Evropa. 8.ročník Z Velká. www.tis-cz.cz/index.php Důležité telefonní číslo: Volejte 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Sloučeniny křemíku s halogeny Stejně jako u sloučenin s kyslíkem, jsou i u sloučenin s halogeny nejstabilnější ty sloučeniny, v nichž má křemík oxidační číslo 4+. Např. fluorid křemičitý, který vzniká následující reakcí: 2 CaF 2 + 2 H 2 SO 4 + SiO 2 → 2 CaSO 4 + SiF 4 + 2 H 2 O Sloučeniny křemíku se síro

 • Jak zabiji radiace.
 • Yr.no santiago de compostela.
 • Montáž podhrabové desky ve svahu.
 • Inspektor banks zúčtování.
 • Zinkorot akne.
 • Revitalash diskuze.
 • Postava modelky.
 • Pronájem domu okres nový jičín.
 • Velikonoční košík z papíru.
 • Vysoka skola stomatologie olomouc.
 • Jak vyčistit demižon.
 • Terezie z avily kniha.
 • Paleo dieta jídelníček.
 • Čivava kouše.
 • Den otevřených dveří vysoké školy.
 • Zdravotnická škola pardubice.
 • Valletta počasí.
 • Sheree j wilson filmy a televizní pořady.
 • Svátek zesnulých 2017.
 • Horké kameny jilemnice.
 • Google počasí žába.
 • Prague senior golf tour.
 • Matice sousednosti.
 • Karmické zatížení příjmení.
 • Kapary chuť.
 • Pletení z vlny himalaya.
 • Florence song.
 • Koloběh fosforu v životním prostředí.
 • Broskvoň choroby.
 • Alzirsko alkohol.
 • Sedmikráska stonek.
 • Vlčí smečka ponorky.
 • Sylviane vysazení.
 • Tom odell sparrow.
 • Turecko zajímavosti.
 • Leap of faith dubai.
 • Aslain modpack wot.
 • Momentový klíč 1/2.
 • Bramborové rösti recept.
 • Kuličková myš prodej.
 • Gone with the wind architects.