Home

Porifera stavba

Kmen: PORIFERA (HOUBOVCI) Stavba t ěla Typy t ělní stavby askon sykon leukon Gemule, amfidisky, spicula Stavba t ěla Typy t ělní stavby askon sykon leukon Gemule, amfidisky, spiculae Tělesná stavba soustavy nevytvořeny specializované buňky (archeocyty , sklerocyty , spongocyty , kolencyty , porocyty , choanocyty

Stavba těla houbovců Na stavbě těla živočišné houby, obr. 1, se podílí přijímací otvor (oskulum), vnější vrstva buněk ektodermu, vnitřní vrstva buněk entodermu a ostie (otvory). Mezi ektoderm a entoderm se vylučuje rosolovitá hmota - mezenchym. Uvnitř jejich těla je centrální (oskulární) dutina Kmen: HOUBOVCI, HOUBY (PORIFERA) Název je odvozen z lat. porus = otvor, řec. forein = nosit. Řada slov týkajících se houbovců má základ v latin. spongia = houba (viz též angl. sponge, slovensky špongia). Jde o vodní, převážně mořské živočichy Porifera 2 - 4 vývojové linie dříve spojené do 1 kmene většinou mořští, přisedlí ostie, kanálky, spongocel, osculum pinakocyty (pinakoderm), choanocyty (choanoderm), mezoglea (mezohyl) askon, sykon, leukon leukon askon sykon Eumetazo

KMEN HOUBOVCI, živočišné houby (Porifera) Jsou to živočichové s radiáln Stavba těla houbovců . Na stavbě těla živočišné houby, obr. 1, se podílí p řijímací otvor (oskulum), vnější vrstva buněk ektodermu, vnitřní vrstva buněk entodermu a ostie (otvory) Nižší živočichové. Nervová soustava v pravém slova smyslu je vyvinuta pouze u mnohobuněčných živočichů. Jednobuněčné organismy nemají nervovou soustavu, přestože některé z nich jsou schopny do určité míry reagovat na vnější podněty. Pouze u prvoků se vyskytují tzv. neurofibrila pro pohyb brvami a formování tvaru buňky.. U hub (Porifera) se nachází nervová.

Houbovci (Porifera) - ZOOLOGI

Porifera 2 - 4 vývojové linie spojené do 1 kmene většinou mořští, přisedlí složitější stavba smyslové orgány v ropáliích 5. třída: Hydrozoa - polypovci převládá stádium polypa - hydropolyp láčka bez sept laterálně vznik polypoidních nebo medúzoidních zoidů 1/3 má stádium volné medúzy hydromedúza má na. Porifera (Houbovci

Houbovci - EDUCAnet Ostrav

 1. Protozoa: stavba strontnatce; Porifera: morfologie vrtavé rohovité houby (Cliona) Porifera: morfologie rohovité houby (Ircinia) Porifera: morfologie rohovité houby (Crambe) Porifera: morfologie rohovité houby (Ircinia) Porifera: morfologie vápenité houby (Clathrina
 2. Charakteristika. Houby (Porifera: název je odvozen z latiny, porus = otvor, ferre = nésti) jsou skupinou výlučně vodních živočichů s velikostí od několika mm do 2 metrů (obr. 1). Průměrná velikost je v cm až dm řádu. Houby jsou tvořeny průtočnými systémy bez symetrie nebo s náznaky radiální symetrie z buněk odvozených z ektodermu a entodermu
 3. Živočišné houby (Porifera) Starobylá skupina, v dospělosti nepohybliví živočichové, nemají tělní souměrnost, připomínají trsy řas. Jsou převážně mořské, částečně sladkovodní. Nemají vytvořeny tkáně, jejich buňky jsou do značné míry autonomní, mají silnou regenerační schopnost . Stavba těl
 4. Stavební systém PORFIX je komplexní systém pro Vaši hrubou stavbu, se kterým se pracuje rychle, snadno a úsporně
 5. Stavba těla žahavců Stavba těla žahavců ektoderm je tvořen jednovrstevným epitelem z epiteliálních svalových buněk, vylučujících sliz; zde jsou rozptýleny buňky smyslové, které jsou napojeny na buňky nervové Žahavé buňky smyslové a nervové buňky jsou napojeny na buňky žahavé, zvané nematocyty či knidocyty u.
 6. Porifera (Houbovci) Porifera (HOUBOVCI) nepravidelný tvar, většinou koloniální, tělo ze 2 vrstev buněk 1 jedinec = 1 oskulum převážně mořšt

Houby (Porifera) Obecné znaky: 1) Patří mezi dvojvrstevné (Diblastica). Nemají žádnou souměrnost. 2) Je známo asi 5000 druhů. 3) Žijí vždy ve vodě: většina zástupců je mořských (asi 95%), jen menšina je sladkovodních (asi 5%). 4) V dospělosti jsou přisedlé a nepohybují se. Pohyblivá je jenom larva, která se u hub. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) ***Sekundární stavba rostlinných orgánů (Porifera) než pravým mnohobuněčným (Metazoa). Trichoplax se pohybuje améboidně po pevném povrchu za pomoci brv, malí jedinci jsou schopni plavat. Živí se organickým detritem, který fagocytují buňky ve ventrální invaginaci (viz výše) Stavba těla rostlin. a) vegetační orgány : kořen , stonek , list. b) reprodukční orgány : květ , semeno , plod. o metamorfóza: přeměna vnitřní stavby orgánů k vykonávání jiné funkce ( dle funkce : o homologické - stejný původ,konají různé funkce - stonek à stonkové úponk intracelulární = probíhá uvnitř buňky (prvoci); extracelulární = probíhá mimo buňky v lumen trávicí trubice; Jednobuněčné organismy. přijímání potravy celým povrchem buňky; u některých stálé trávicí organely: buněčná ústa (cytostom), buněčný hltan (cytopharynx), peristom (prohlubeň v pelikule), potravní vakuoly (pohybují se v buňce po určité dráze, tzv.

Nervová soustava - Wikipedi

Porifera (Houbovci) - Absolventi A Sraz

Houbovci (Porifera), žahavci (Cnidaria): Stavba těla (typy), zástupci. Stavba a funkce srdce. Krevní cévy - stavba, základní rozdělení (tepny, žíly, vlásečnice), popis (malý krevní oběh, velký krevní oběh). Mízní systém. Základy stavby a funkce imunitního systému (protilátková imunita, očkování) Fylogeneze, stavba a funkce vylučovací soustavy, stavba jednotlivých částí (ledvina, nefron,močový měchýř, močovod, močová trubice), tvorba moči, řízení činnosti ledvin, choroby ledvin a močových cest, dialýza a transplantace. B Houbovci (PORIFERA), žahavci (CNIDARIA), žebernatci (ACNIDARIA Stavba a vlastnosti buněčné stěny rostlinné eukaryotní buňky. Plastidy rostlinné buňky. ytoplazma, vakuom a vakuola rostlinné eukaryotní buňky. Rostlinná pletiva, přehled a kritéria jejich třídění. Systémy pletiv. Pletiva dělivá (meristémy). Pletiva trvalá. harakteristika systému pletiv krycích

gymnázia. Materiál slouží k procvičení a opakování učiva - dle ŠVP téma Diblastica (Porifera - stavba a funkce, význam). Lze ho použít i ve volitelném předmětu Seminář z biologie k opakování a upevňování vědomostí, k přípravě na maturitní zkoušku. Materiál lze také použít pro písemné opakování AB Porifera (Houbovci) Jehlice Tab. 2 určení druhů z fototabule 2 . 4 Fototabule 2 Geografický vývoj a stavba České republiky o Západní Karpaty Ekologie o Člověk a biosféra Obr. 12 Přírodopis IV pro 9. ročník Obr. 13 Přírodopis 4 pro 9. Ročník Z Knidoblast Láčka Blastocoel Morula Ektoderm Tělní dutina žahavců Vnější tělní list Žahavá buňka Tělní dutina blastuly Vývojové stadium rýhování zygoty Vyhodnocení c a d e b Opakování Popište jednotlivá stadia vývoje mnohobuněčných živočichů. Jaká je tělesná stavba mořských hub Okruhy ke SZZ KBI FPE ZČU . BOTANIKA . Součástí zkoušky je poznávačka rostlin - 10 položek, u nichž je požadován český a vědecký název a zařazení do systému.. A) Sinice a řasy. 1. Cyanobacteria. 2. Rhodophyta. 3. Heterokontophyta. 4. Bacillariophycea Uvedená nabídka živočichů se nachází ve skladu v Nové Hradečné, obsahuje mimo názvu a ceny také jedinečný Moia kód jednotlivých živočichů. Poslední číslo na konci kódu označuje velikostní poměr vztažený na adultní případně juvenilní velikost dané

Oddělení biologie FPE ZČU v Plzni - zcu

 1. Tělní typy živočišných hub. askon. sykon. leukon. o. br. 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Choanocyt#mediaviewer/File:Porifera_body_structures_01.pn
 2. Živočišné houby (Porifera) Stavba těla jednobuněčných a mnohobuněčných živočichů. Prvoci. Vznik mnohobuněčnosti. Charakteristika živočišných hub, žahavců, ploštěnců a hlístic . Evoluce mnohobuněčnosti: co je k tomu potřeba? - creation . Zoologie. Vznik mnohobuněčnosti
 3. arky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, se
 4. Stavba akvária, PVC rozvody Odborná literatura, suvenýry, dárky aj. Akvarijní technika Dekorace a lepidla Akvária, skříňky, sump filtry Údržba a čištění akvárií Krmiva, vitamíny, chov a transport.
 5. thes, podkmeny Acoelomorpha, Catenulina, Rhabditophora. Stavba těla a systém kmene Cnidaria. Charakteristika kmene Porifera. Systém prvoků. Stavba těla prvoků. Systém strunatců Významné evoluční novinky skupiny Gnathostomata,.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Školní rok 2017 - 2018 Obor: ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Maturitní témata z biologie 1) Biologie jako věda, základní vlastnosti živých soustav, chemické složení buňky 2) Buňka a její stavba 3) Buněčné dělení 4) Přeměna a transport látek v buňce, příjem a přeměna energie v buňc Houby a žahavci TISK DO HODINY!. www.mun.ca/biology/scarr/Porifera.htm stavba houby. www.youtube.com/watch?v=RmPTM965-1c&list=PLFF5FEEA48AF4A163 Porifera. www. Stavba těla. Tři typy organizace spongocoelu hub: Ascon -límečkovité buňky (choanocyty) jen v dutině houby Porifera. Demospongia. Hexactinellida. Calcispongia . Homo-scleromorpha. Systém. Calcarea - malé nepropojené jehlice z CaCO 3 - typ ascon, sycon i leucon - mělké vod

f) Diblastica - vysvětlení názvu na základě embryogeneze, tělesná stavba, souměrnost těla g) charakteristika kmenů: Houby (Porifera), Žahavci (Cnidaria), jejich zástupci, evoluční, ekologický, geologický a hospodářský význam 11. Triblastica (ploštěnci, hlísti Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Okruhy témat otázek z biologie k bakalářským zkouškám (učitelské studium Bi-X, obor 1501R001 Biologie) V akademickém roce 2016/2017 dochází k aktualizaci části Zoologie - Systém strunatců Obecná botanika Hierarchie výstavby rostlinného organismu Porifera - houbovci, základní stavební typy a způsob rozmnožování Insecta - hmyz, hlavní znaky, typy ústního ústrojí a jeho stavba, typy proměn. Hmyzí křídla a končetiny . Chelicerata - klepítkatci, hlavní znaky a skupiny. Charakteristika řádů třídy Arachnida - pavoukovci Houby: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin hub a lišejníků. Biologie živočichů. Anatomická stavba živočichů: Živočišná buňka, tkáně, orgány a orgánové soustavy. Fyziologie živočichů: Principy funkce jednotlivých orgánových systémů Upozornění. Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz

vysvětlení názvu na základě embryogeneze, tělesná stavba, souměrnost těla. houby (Porifera) - nejjednodušší mnohobuněční živočichové, tělní organizace, mořští a sladkovodní zástupci, význam. žahavci - stádium polypa a medúzy, charakteristika jednotlivých tříd, zástupci. Prvoústí. s primární tělní dutino Fylogeneze druhoústých živočichů: problém Xenoturbella Tři hypotézy fylogenetické pozice mlžojeda: a) Xenoturbella sesterská skupina Ambulacraria (Xenambulacraria) b) Xenoturbella sesterská skupina Nemertodermatida (Xenacoelomorpha) c) Xenoturbella + Nemertodermatida sesterská skupina Ambulacraria Philippe et al. (2011 Otázka: Diblastica, ploštěnci, hlísti Předmět: Biologie Přidal(a): KJ BEZOBRATLÍ I. - DIBLASTICA, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ (Animalia) pohyblivé eukaryotické organismy těla tvořena mnoha buňkami chemoheterotrofní výživa tvarová i funkční diferenciace na tkáně, orgány, orgánové soustavy VZNIK MNOHOBUNĚČNOSTI těla mnohubuněčných živočichů.

Kmen Porifera - houb

Cyclostomata, stavba těla, srovnání s kopinatcem a rybami. 9. Pisces, stavba těla, význam metapleur pro vznik končetin, význam žaberních oblouků pro vznik čelistí. Rozmnožování ryb. Hospodářsky významní zástupci. 10. Amphibia, stavba těla, adaptace související s přechodem k terestrickému způsobu života. Významní. stavba těla hub, základní pojmy z fyziologie hub, rozmnožování hub charakteristika jednotlivých skupin, jejich význam ekologický i hospodářský Zoologi Stavba těla kmene Platyhelminthes (ploštěnci), podkmeny Acoelomorpha, Catenulida, Rhabditophora Stavba těla a systém kmene Cnidaria (žahavci) Charakteristika kmene Porifera (houbovci) Systém prvoků Stavba těla prvoků Říše Opisthokonta-základní společné znaky Gastrotricha, Entoprocta, Cycliophora, Gnathostomulida Brachiozo Houby (Porifera) Kmen diblastic, který je slepou vývojovou větví živočichů. Netvoří skutečné tkáně a orgány, ve vývoji zůstali na úrovni gastruly. V dospělosti jsou nepohyblivé a jedná se většinou o mořské živočichy. Tento kmen zahrnuje asi 5000 druhů živočichů, kteří žijí jednotlivě, ale i v koloniích

základní principy stavby (Porifera, Cnidaria), funkce organismu, rozmnožování a individuální vývoj, rostlinné a živočišné tkáně 3) Prokaryota a nebuněčné organismy prokaryotická buňka, viry, priony, bakterie, sinice, význam těchto organismů v přírodě a pro člověk Kmen : Houby (Porifera) - dospělci přisedlí - jednodušší stavební typ : vak s vrchním otvorem; po stranách těla póry - ostie - povrch kryt plochým epitelem - ostie - vystýlá epitel tvořený choanocyty (límečkovité buňky s bičíkem) - epitely spojeny mezogleou - mezibuněčnou hmoto Kmen: HOUBY (Porifera) • stavba těla o vnější vrstva EKTODERM má krycí funkci - tvořena porocyty o vnitřní vrstva ENTODERM obsahuje límečkovité buňky - CHOANOCYTY, pomocí nichž přijímají potravu + rozmnožovací funkc - stavba: korunka - vyčnívá z dásní, různý tvar; krček - kryt pouze sliznicí dásně; kořen - upevněn v zubním lůžku, zub - různý počet kořenů (stoličky - dolní - 2 kořeny, horní - 3 kořeny) - uvnitř - dřeňová dutina - zubní dřeň - vstupují cévy, nervy (trojklanný nerv - 5.mozkový nerv Stavba těla žahavců odpovídá vývojovému stupni: ? gastruly ? moruly ? blastuly ? prvoústých; Korálnatci jsou: ? mořští živočichové bez stadia polypa ? mořští živočichové bez stadia medúzy, pouze se stadiem polypa ? mořští živočichové se stadiem polypa a zkráceným stadiem medúzy.

Houbovci (Porifera) -filtrátoři-potrava pohlcena fagocytózou-tělo ze 2 vrstev buněk (ekto- a entoderm) -mezi mezenchym s amoebocyty -sklerocyty (CaCO 3 / SiO 2) a spongocyty (kolagen): mechanická fce-hermafroditi Stavba houby stěna houbyos pór tvořený porocyty jehlice amoebocyt choanocyt (límečková buňka) jádro bičík amoebocyte. stavba schránky často druhově specifická využívají písek, kaménky, úlomky a úkrojky rostlin nebo dřeva apod., ale i např. ulity měkkýšů -vše lepí sekretem slinných žláz důležité indikátory kvality vody drtiči, filtrátoři-sběrači, spásači a škrabači, dravci významná potrava bentofágníchry f) charakteristika kmenů: Houby (Porifera), Žahavci (Cnidaria), jejich zástupci, evoluční, ekologický, geologický a hospodářský význam 11. Triblastica (ploštěnci, hlísti) a) Triblastica - vysvětlení názvu na základě embryogeneze, tělesná stavba, souměrnost těl Kmen: Měkkýši (Mollusca) Milan Dundr Měkkýši • coelomoví - nečlánkovaní • známi již od kambria Měkkýši • hlavní 3 znaky: 1. svalnatá noha • pohyb • na břišní straně těla • mohutně rozvinuté svalstv

Prvoci, živočišné houby a žahavci Studijni-svet

Komplexní stavební systém - PORFI

 1. Aktualizované 11.vydání doplněné o nové poznatky z oblasti molekulární biologie. Souhrnné ucelené vydání dříve vycházejících učebnic biologie pro gymnázia: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, Vybrané kapitoly z obecné biologie, Praktická cvičení z.
 2. stavba krve svalová tkáň - typy svaloviny, svalová kontrakce nervová tkáň - stavba neuronu, vznik a vedení vzruchu, smyslové buňky 4. Organologie a) Rostlinné orgány typy stélek sinic a řas vegetativní orgány vyšších rostlin - stavba kořene a prýtu (stonek, list)
 3. Maturitní témata z biologie 1. Stavba prokaryotní buňky, rozmnožování, význam. Sinice - stavba, význam. Viry - stavba, rozdělení, význam, virus HIV.
 4. Stavba těla. Ascon. Porifera. Jedná se pouze o vodní živočichy, z nichž většina je mořská. V moři se vyskytují od hloubek 1000 m až k přílivové čáře po celém světě. Sladkovodní druhy jsou pouze ve skupině Desmospongiae. V ČR se vyskytuje asi 6 druhů
 5. Živočišné houby (Porifera) - starobylá skupina organismů (doložená z kambria) - nemají vytvořené svalstvo ani ústrojí cévní a nervové, dýchají celým povrchem těla - v dospělosti nepohyblivé tělesná stavba: - vnější vrstva- ektoderm- fce krycí.

Porifera - Rv

Cévnaté rostliny; stavba těla; funkce orgánů; stavba pletiv; srovnání s rostlinami stélkatými Rozmnožování rostlin: princip rodozměny - příklady u rostlin stélkatých a cévnatých; květ - stavba (nahosemenné a krytosemenné); plodolisty; pyl a samčí gametofyt; vajíčko a endosperm; způsob oplození; strategie opylení. Onemocnění, bazální mnohobuněční- porifera, ktenophora ,cnidaria charakteristika a rozdělení, zástupci, vývojový význam v přírodě, jednobuněční stavba a funkce vylučovací soustavy, fylogeneze, choroby vylučovací soustavy, kůže, její stavba, funkce a význam 24

Diblastica - Biomach, výpisky z biologi

Maturitni otázky - imaturita

19.Vývoj, stavba a funkce oběhové soustavy - fylogeneze, složení krve, krevní cévy, stavba a funkce srdce, mízní soustava, cévní nemoci, AIDS 20.Trávicí soustava živočichů a člověka. Metabolismus látek - fylogeneze, trávicí soustava člověka- orgány, stavba, funkce, význam živin - vitamíny, základn Stavba tkání lidského těla. Základy embryonálního vývoje. Anatomie všech orgánových soustav člověka. Anatomie chrupu člověka. Variabilita. Obecné zákonitosti růstu, řízení a dědičnost růstu. Principy skeletálního růstu a obecné teorie růstu EU_5_17_Porifera.docx .docx 139,78 kB 0× EU_5_18_Cnidaria.docx .docx 145,90 kB 0× EU_5_19_Plži.pptx .pptx 1,64 MB 0× EU_5_2_Růst_a_vývoj_rostliny.pptx .pptx 986,10 kB 0× EU_5_20_Mlži.pptx .pptx 1,45 MB 0× EU_5_21_Hlavonožci.pptx .pptx 1,24 MB 0×.

Fylogeneze trávicí soustavy - Biomach, výpisky z biologi

30. Houbovci (Porifera). Čím je tvořen oporný skelet a čím vlastní organická hmota. Jak přijímají potravu? Uveďte tři stavební typy hub a čím se odlišují. Co je to gemmule? Které třídy sem patří? 31. Třída: Rohovití (Demospongiae). Stavba těla, oporný skelet, rozmnožování sladkovodních zástupců, uveďte naše. 1) Stavba a součásti buněk sinic, řas, hub a houbových organismů: typy stélek, výživa a její zdroje, pohybový aparát, rozmnožování a další pohlavní procesy, životní cykly, střídání generací, plodnice hub a houbových organismů. 2) Ekologie (biotopy a substráty, organismy vodní, půdní, aerofytické, žijící na jinýc

Stavba těla. Rozmnožování. Výskyt a význam v různých typech prostředí. Význam pro člověka. Bacteria and viruses: concise overview of systematics (methods of classification, important groups and representatives). Morphology and structure of cells and virions. Reproduction. Occurrence and importance in diverse habitats Create an account or log into Facebook. Connect with friends, family and other people you know. Share photos and videos, send messages and get updates 2 růstový vrchol. Transformace vodivého systému v hypokotylu. Lokalizace primárního a sekundárního xylému. Hlavní orgánové soustavy živočichů - krycí, oporná, pohybová, trávící, dýchací Vyučující Bocák Ladislav, prof. Ing. Ph.D. Uvíra Vladimír, RNDr. Dr. Čelechovský Alois, RNDr. Ph.D

Předmět má studenty seznámit s hlavními kmeny, třídami a řády živočichů, jejich stavba těla, orgánovými soustavami, fyziologickými funkcemi, rozmnožováním, rolí v prostředí včetně potravních vztahů, a ve velké míře s obrannými mechanismy včetně jedů 23.7.2012 Maturita z BI dýchání rostlin, fotosyntéza, generativní orgány rostlin, metabolismus rostlin, minerální výživa rostlin, poyhyby rostlin, pravé cévní svazky, rostlinná pletiva, růst a vývoj rostlin, sekundární stavba rostlinných orgánů, stavba cévních svazků rostlin, typy plodů, vegetativní orgány rostlin. aminokyseliny - stavba nových bílkovin nebo rozloženy na energii a amoniak deaminace v játrech amoniak/amonné soli (pro tělo jedovatý - vylučován přímo/převáděn na kyselinu močovou, močovinu) - Porifera (houbovci), Cnidaria (žahavci), Echinodermata (ostnokožci) sladkovodní bezobratlí - tělní tekutiny (hypertonické.

Prvoci, Houby, Žahavci, BI - Biologie - - unium

 1. Tělní tekutiny, složení a funkce krve, stavba a činnost srdce člověka, cévní soustava člověka, onemocnění cévní soustavy, fylogeneze krevního oběhu. 27. Molekulární základy dědičnosti. Johan Gregor Mendel, stavba DNA, replikace, stavba a typy RNA, transkripce, translace, prokaryotick
 2. ZÁŘÍ Stavba prokaryotní buňky: TP: Lactobacilus, koky, diplokoky. Příprava nativního preparátu. Sinice - pozorování. + techniky barvení, prosávání činidel. Stavba eukaryotní buňky: pozorování buněk korku (viz R. Hooke, 1665), pozorování stavby buněk pokožky cibule (Alium cepa), pozorování buně
 3. kmen: HOUBY (Porifera) jednodušší organismy s vakovitým tělem obývají výhradně vodní prostředí, slané i sladké Rozlišovací znaky: bez tělní souměrnosti obsahují řadu specializovaných buněk v dospělosti žijí přisedle, jen larvy jsou volně plovoucí [1] Stavba těla: tělo tvoří pohárek s mnoha drobnými póry.
 4. Říše: Mnohobuněční živočichové (Animalia) Kmen žahavci, stejně jako všechny ostatní vývojově pokročilejší kmeny, patří do říše mnohobuněčných živočichů (Animalia).Jejich těla jsou tvořena mnoha buňkami různých typů. Buňky se od sebe liší tvarem i funkcí.Během vývoje dochází u nich k rozlišení (diferenciaci) na tkáně, orgány a orgánové soustavy
 5. Vypracované státnicové otázky - okruh Systém bezobratlých
Polycytozoa- DIblastika- Houby | Trpitelé!hubky- poryphera :: BiológiaHoubovci (Porifera)
 • Křesťanský obchod praha ječná.
 • Územní plán praha 12.
 • Plochy hrudnik.
 • Akustický revolver.
 • Opravy sekaček praha 4.
 • Vestavěná skříň návrh.
 • Hakarl vs surstromming.
 • Je t'aime jane birkin.
 • Velká noha dělá boha.
 • Strom života naší rodiny.
 • Jak vypnout indexování windows 10.
 • Motorove pily test 2015.
 • Škoda rapid facelift 2018.
 • Zubni zrcatko vypouklé.
 • Chadwick boseman csfd.
 • Fotograf časopis.
 • Pes se bojí a štěká.
 • Samolepící ipa.
 • Obří lilie.
 • Flickr login.
 • Box joshua.
 • Www chrudim staré pohlednice.
 • Zs smetanova.
 • Cnc soustruhy.
 • Barmské písmo.
 • Kourtney kardashian age.
 • Nakladatelství ben.
 • Nabytkari.
 • Český statistický úřad křestní jména.
 • Oxygen xml editor mac.
 • Machinarium walkthrough part 3.
 • Canon eos 700d recenze.
 • Fibula travel.
 • Alfa romeo giulia bazar.
 • Perlorodky mořské.
 • Dům digitálních dovedností.
 • Hra o trůny 4 série děj.
 • Poker what hands to play.
 • Cytokiny hormony.
 • Aromalampa.
 • Farlin dudlik.