Home

Hypocentrum zemětřesení

Zemětřesení - Wikipedi

Zemětřesení vzniká většinou na styku LITOSFÉRICKÝCH desek. Místu pod povrchem, kde zemětřesení vzniká, říkáme hypocentrum neboli OHNISKO. Z něho se zemětřesení šíří ve VLNÁCH všemi směry. Kolmý průmět hypocentra na zemský povrch nazýváme EPICENTRUM. V tomto místě je zemětřesení NEJSILNĚJŠÍ na tom jak daleko jsme od epicentra jak hluboko je hypocentrum zemětřesení, jakými horninami se seismické vlny šíří a mnohé další faktory. Zemětřesení je fascinující přírodní jev. Jeho vznik, vývoj i prevence následků jsou předmětem zkoumání mnoha vědců i amatérů hypocentrum. Význam: ohnisko zemětřesení . Komentáře ke slovu hypocentrum » přidat nový komentář. Místo vzniku zemětřesení se nazývá ohnisko neboli hypocentrum, jeho kolmý průmět na zemském povrchu se nazývá epicentrum. Zemětřesení je zpravidla vázáno na geologicky mladé, tektonicky neklidné oblasti, okraje litosferických desek, nebo okolí velkých hlubinných zlomů

Z měření intenzity zemětřesení se posléze sestavují mapy zemětřesné aktivity (BRÁZDIL, 1988, 141). Při jejich sestavování je využíváno třech izolinií, a to izoseist (stejná pozorovaná intenzita zemětřesení), izoblab (místa stejných škod), a izakust (místa zaznamenání shodných doprovodných akustických projevů zemětřesení, tj. dunění, hřmění apod) hypocentrum zemětřesení; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. Řešení Místo vzniku zemětřesení označujeme jako hypocentrum. Nejčastěji je zemětřesením postihován asijský kontinent. V České republice můžeme občas slabá zemětřesení zaregistrovat v královéhradeckém kraji. Přístroj měřící intenzitu zemětřesení se jmenuje seizmograf Hypocentrum môže byť: . v seizmológii: ťažisko ohniska zemetrasenia alebo celé ohnisko zemetrasenia, pozri pod ohnisko zemetrasenia; v zoológii: časť stavca primitívnejších stavovcov, synonymum: intercentrum, pozri hypocentrum (stavec); hypotekárne centrum; Poznámka. V zahraničných (anglických, čiastočne nemeckých, ruských a pod.) textoch z oblasti vojenstva a pod.

Ohnisko zemětřesení - hypocentrum Je to prostor konečných rozměrů, ve kterém vzniká zemětřesení. Jeho délkové rozměry dosahují až několika set kilometrů Zemětřesení vznikají z různých příčin. Podle těchto příčin zemětřesení dělíme na tři základní druhy: a) Řítivá - Tento druh tvoří asi 3% všech zemětřesení. Vznik například zřícením stropů podzemních dutit v krasových nebo poddolovaných oblastech. Mají mělké hypocentrum a bývají lokálního charakteru Hypocentrum zemětřesení se nacházelo v hloubce asi 13 km. WikiMatrix Hypocentrum hlavního zemětřesení bylo vzdálené přibližně 160 km od západního pobřeží severní Sumatry, v Indickém oceánu severně od ostrova Simeulue v hloubce 30 km pod pod úrovní moře (původní odhad byl 10 km) Co znamená hypocentrum? Význam slova hypocentrum ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny a ruštiny Hypocentrum je ve velmi malé hloubce. Hypocentrum - místo vzniku zemětřesení, nachází se pod povrchem Země; Epicentrum - místo na povrchu Země ležící přesně nad hypocentrem. V případě, kdy má zemětřesení epicentrum v oblasti oceánu, může dojít k vyvolání průvodního jevu zvaného vlna tsunami

Zemětřesení - Aktuálně

 1. Ohnisko zemětřesení : je prostor konečných rozměrů, ve kterém vzniká zemětřesení. Jeho délkové rozměry dosahují až několika set kilometrů Hypocentrum : je bodem, kterým je nahrazováno ohnisko a je kladeno do těžiště ohniska Epicentrum : je kolmý průmět hypocentra na povrch Zem
 2. Při studiu zemětřesení je důležité správně chápat základní používané termíny. Ohnisko zemětřesení je místo v zemské kůře nebo plášti, kde dané otřesy vznikají. Ohnisko samo o sobě není prostorově omezeno a může dosahovat velkých rozměrů, někdy i několika set kilometrů (dlouhá zlomová území, subdukční zóny)
 3. Ohnisko zemetrasenia alebo hypocentrum je miesto (oblasť) pod zemským povrchom, v ktorom vzniká zemetrasenie a z ktorého sa šíria zemetrasné vlny. V užšom (presnejšom) zmysle sa ako hypocentrum označuje len ťažisko ohniska zemetrasenia. Miesto ležiace na zemskom povrchu kolmo nad hypocentrom sa označuje ako epicentrum.. Charakeristika hypocentra v užšom zmysl
 4. Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry. Z informací zjisti a napiš, čím je tento náhlý pohyb způsoben: Epicentrum zemětřesení: 2. Přiřaď patřičné písmeno podle obrázku: Hypocentrum zemětřesení: 3. Co znázorňují červené kruhy? A B A B A B [8] Zemětřesení II. Monitoring 4
 5. Hypocentrum a Seismologie · Vidět víc » Zemětřesení. Následky zemětřesení v San Francisku v roce 1906 Výskyt zemětřesení ve světě Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí - např. Nový!!: Hypocentrum a Zemětřesení · Vidět víc » Zemská kůr

Zemětřesen

Zemětřesení :: Zeměpis

Zemětřesení. krátkodobé otřesy v zemské kůře. seismologie - věda, která se zabývá zemětřesením. seismograf - přístroj, který zaznamenává intenzitu zemětřesení. ohnisko zemětřesení (hypocentrum) - místo pod zemským povrchem, kde vzniká zemětřesení. epicentrum - přímo nad ohniskem, na zemském povrch Zemětřesení u nás. V Česku bývají citelná zemětřesení zaznamenána několikrát do roka, ale otřesy bývají jen slabé, obvykle do 4. stupně Richterovy škály. K výraznějším otřesům půdy v Česku došlo v říjnu 2008. Na Chebsku se několikrát po sobě zachvěla země Hypocentrum a epicentrum zemětřesení Epicentrum Hypocentrum Obr. 4 Hypocentrum cizí výraz pro ohnisko zemětřesení místo, kde zemětřesení vzniká Epicentrum kolmý průmět hypocentra na zemský povrch místo na povrchu, kde je zemětřesení nejsilnějš Zemětřesení •Pohyb a přemísťující se hmota v zemské kůře nebo svrchní části zemského pláště jsou základem pro vznik zemětřesení •hypocentrum = ohnisko -místo vzniku zemětřesení, v hloubkách 30-60km •epicentrum -místo na povrchu přímo nad hypocentrem •seizmické vlny = záchvěv

Při zemětřesení o síle 6,8 stupně, které zasáhlo východní Turecko, přišlo o život nejméně 14 lidí, napsala agentura DPA. Otřesy zasáhly městečko Sivrice, kde se zřítilo několik budov, uvedl ministr vnitra Süleyman Soyla zemětřesení - jev, při kterém dochází k otřesům země. Vzniká náhlým uvolněním energie v zemském nitru. Vzniká náhlým uvolněním energie v zemském nitru. HYPOCENTRUM - místo, kde zemětřesení vzniká - ohnisko, v hloubce několika k Hypocentrum zemětřesení leží podle Geologické služby USA asi 20 kilometrů pod mořským dnem. Zatím se neví, zda otřesy skutečně tsunami vyvolaly. Epicentrum prvního zemětřesení, které oblast zasáhlo časně ráno, leželo asi 100 kilometrů jižně od města Kira Kira, které je metropolí ostrova Makira a jeho ohnisko bylo. Místo vzniku zemětřesení se nazývá ohnisko neboli hypocentrum, jeho kolmý průmět na zemském povrchu se nazývá epicentrum. Slabá zemětřesení, která člověk buď vůbec nepocítí, nebo která se projeví na nestabilních předmětech v domácnosti (skleničky na policích, lustr, hodiny na stole), jsou velmi častá i v.

hypocentrum - ABZ.cz: slovník cizích slo

Zemětřesení - je vyvoláno v hlubinách Země pohyby litosférických desek, sopečnou činností i dalšími ději - ohnisko zemětřesení (= hypocentrum) je místo pod povrchem Země, kde se mění tlakové síly na pohybovou energii -epicentrum - místo na zemském povrchu, které je nejblíž Zemětřesení tedy můžeme charakterizovat jako soubor krátkodobých pohybů, reprezentující proces při změně napěťového stavu hornin. Zemětřesení jsou tedy vázána na zemskou kůru a svrchní plášť. Výjimečně jsou zaznamenávána zemětřesení ze středního pláště (max. z hloubky 700 km) Energie zemětřesení se šíří seismickými vlnami. Zemětřesení vznikají až z hloubky 700 km, ale ty nejsilnější mají ohniska v poměrně malých hloubkách. (hypocentrum je nejčastěji do 60 km) Zemětřesení obvykle nejsou jedinou ohraničenou událostí, vyskytují se často ve skupinách (tzv. zemětřesné posloupnosti) zemětřesení, případně moţnostem zvýšení odolnosti těchto staveb. Ukázány jsou výhody, Zlomový proces začíná v hloubce v bodě, který se označuje jako hypocentrum. Tento bod je kladen do těţiště ohniska, coţ je prostor konečných rozměrů, ve kterém vznik Zemětřesení není jedinou událostí, ke které na zlomě dochází. Je jen krátkou epizodou tektonického vývoje v oblasti. Po uvolnění nahromaděné energie se celý cyklus opakuje. Hypocentrum a porušená část zlomové plochy však zpravidla nebývá shodná s předcházející oblastí zemětřesení

Hypocentrum zemětřesení se totiž nacházelo v místě, kde se nasouvá Pacifická litosférická deska na desku Honšú. Na rozdíl od jiných litosférických desek se Pacifická deska pohybuje velmi rychle, až 9 cm za rok. Na mnohem menší desku Honšú tak vzniká ohromný tlak, který se čas od času uvolní ve formě zemětřesení Hypocentrum bylo podle aktualizovaných údajů v hloubce 49 kilometru. Zemětřesení bylo podle BBC natolik silné, že rozhýbalo budovy i v hlavním městě Tokiu, vzdáleném 265 kilometrů. Výpadky proudu byly zaznamenány v prefekturách Fukušima a Jamagata. Problémy s elektřinou hlásí i prefektury Aomori, Iwate a Akita Hypocentrum a porušená část zlomové plochy však zpravidla nebývá shodná s předcházející oblastí zemětřesení. Seismické vlny Jsou jedním z projevů zemětřesení a připadá na ně asi 30 % celkové uvolněné energie (zbytek spotřebuje uvolnění zaklesnutých bloků, jejich posun a přeměna na teplo)

místo, ve kterém dochází k uvolnění energie , se nazývá ohnisko zemětřesení - hypocentrum; toto ohnisko se nachází zpravidla hluboko v Zemi.Z hypocentra se šíří zemětřesné vlny všemi směry vlny se nejrychleji dostanou na zemský povrch v místě kolmém na ohnisko zemětřesení = epicentrum zemětřesení Druhy zemětřesení: Podle původu: řítivá - přibližně 3 % všech zemětřesení - vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech. Mají mělké hypocentrum a bývají lokálního charakteru. Mohou však způsobit značné škody. sopečná (vulkanická) - 7 % hypocentrum zemětřesení -ohnisko • místo vzniku zemětřesení v hloubce epicentrum zemětřesení • místo na zemském povrchu nad hypocentrem Výskyt zemětřesení • v oblastech, kde jsou i činné sopky • v místech velkých zlomů -např. západ USA (San Francisco, Los Angeles) • v ČR -Chebsko, Podkrkonoší, Opavsk Ročenka 2009 - I letošní rok poznamenalo několik silných zemětřesení, při nichž umírali lidé.. Sice nebylo nejsilnější, ale Česku nejblíže se země otřásala 6. dubna u středoitalské L´Aquily. Při otřesech síly 6,3 stupně Richterovy škály zahynulo na 300 lidí, z toho i dva čeští studenti, kteří tu byli na výměně Hypocentrum a epicentrum zemětřesení. Epicentrum Hypocentrum. Obr. 4 Hypocentrum cizí výraz pro ohnisko zemětřesení místo, kde zemětřesení vzniká Epicentrum kolmý průmět hypocentra na zemský povrch místo na povrchu, kde je zemětřesení nejsilnější. File:Epicenter&hypocenter.pn

Nejčastější a nejtragičtější jsou však zemětřesení tektonická. Ta vznikají právě na styku litosférických desek. Místu, kde vzniká zemětřesení, říkáme ohnisko neboli hypocentrum. Z tohoto místa se zemětřesení šíří ve vlnách všemi směry. Kolmý průmět hypocentra na povrch Zem hypocentrum - ohnisko zemětřesení Hypocentrum - poradenská instituce Modré pyramidy Tato stránka je rozcestník , tj. místo s odkazy na různé články , které by jinak měly stejný název

Zemětřesení - Novinky

Zemětřesení začalo v 16:58 SELČ, epicentrum bylo 276 kilometrů východně od přístavního města Sendai. Hypocentrum zemětřesení bylo v hloubce 24,2 kilometru. PODÍVEJTE SE TAKÉ NA DŘÍVĚJŠÍ, NIČIVĚJŠÍ ZEMĚTŘESENÍ, KTERÉ POŠKODILO JE FUKUŠIMU: Vlna tsunami zaplavila Japonsko! Agentura AFP uvedla, že vlna tsunami. Druhy zemětřesení: 1.Podle původu: -řítivá - přibližně 3 % všech zemětřesení - vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech. Mají mělké hypocentrum a bývají lokálního charakteru. Mohou však způsobit značné škody. -sopečná (vulkanická) - 7 % Hypocentrum zemětřesení leželo 174 kilometrů severně od hlavního města země Kábulu. Americká geologická služba udává, že otřesy půdy dosáhly 5,4 stupně Richterovy škály, následná vlna měla sílu 5,7 stupně

Zemětřesení - Přírodovědecká fakulta MUN

 1. Epicentrum nazývá se onen bod na povrchu země, jenž nalézaje se kolmo nad východiskem zemětřesení (hypocentrum), první ociťuje záchvěv zemětřesný, jenž v tomto bodě bývá obyčejně nejsilnější
 2. ohnisko. Na této stránce jsou výsledky na dotaz ohnisko v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk
 3. zemětřesení v Japonsku. Místo vzniku zemětřesení se nazývá ohnisko neboli hypocentrum.Oblast na zemském povrchu ležící kolmo nad ohniskem je epicentrum. Zde dochází k nejničivějším účinkům zemětřesení.Všechna zemětřesení mají svá hypocentra maximálně v hloubkách 700 km pod povrchem Země

www.zemepis.estranky.cz - Zemětřesen

Zemětřesení = otřesy nebo chvění zemského povrchu Tektonická zemětřesení náraz 2 lit. desek → jejich zlomení → tlak místo nárazu = ohnisko, hypocentrum zemětřesení se šíří od hypocentra seizmickými vlnami epicentrum = místo projevu Seizmografie - seizmografy - zaznamenávají zemětřesení HYPOCENTRUM Místo, ve kterém zemětřesení vzniká. Hloubka hypocentra má velký vliv na intenzitu otřesů na povrchu. Obecně mělká zemětřesení (do prvních desítek km) bývají ničivější, ale místně více omezená, zatímco hluboká zemětřesení (až stovky km) bývají pocítěna do mnohem větší vzdálenosti, ale. Ohnisko neboli hypocentrum zemětřesení je místo pod zemským povrchem, kde zemětřesení vzniká a z něhož se šíří zemětřesné vlny; podle hloubky se rozlišují zemětřesení mělká a hluboká (s ohniskem hlubším než 100 km). Naprostá většina zemětřesení je tektonického původu, tj. vzniká pohybem litosférických. ohnisko zemětřesení v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu ohnisko zemětřesení? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční

hypocentrum zemětřesení (PSH3969

 1. Hypocentrum. Ilustrace bodu, kde se nachází hypocentrum pod epicentrem zemětřesení. Hypocentrum (z řeckého slova υπόκεντρον - pod centrem) je bod v prostoru, určující přesné místo výskytu nějaké mimořádné události. Nový!!: Epicentrum a Hypocentrum · Vidět víc » Jaderná zbra
 2. zemětřesení a mají mělké hypocentrum. Pak jsou umělá zemětřesení. Jsou to zemětřesení vytvořená člověkem. Druhý typ: je podle hloubky, která rozdělujeme na mělká, ty bývají do 60km. Pak jsou střední, které bývají od 60km do 300km. A nakonec jsou hluboká
 3. Hypocentrum le nehluboko, jsou lok ln povahy, av ak n sledky b vaj asto katastrof ln . Posledn m typem zem t esen jsou zem t esen sope n (vulkanick ). Tyto zem t esen b vaj pr vodn m jevem sope n innosti. Zpravidla p edch zej vlastn m v buch m, nebo v lev m l vy
 4. Zemětřesení proběhlo v 16:53:09 místního času (21:53:09 UTC) v úterý 12. ledna 2010. Hypocentrum zemětřesení se nacházelo v hloubce asi 13 km. United States Geological Survey zaznamenala sérii dotřesů, dvanáct z nich o síle 5,0 až 5,9 Mw

Nejčastěji však zemětřesení přicházejí v tektonicky aktivních oblastech. Horniny pod námi nejsou souvislou, jednolitou hmotou. Tvoří je větší nebo menší bloky. Mezi nimi vznikají zlomy. A ty se vůči sobě velice pomalu pohybují. Ohnisko neboli hypocentrum nejintenzivnějších otřesů, které leží v oblasti Nového. Zemětřesení udeřilo ve 20:55 místního času (18:55 SEČ) poblíž městečka Sivrice na břehu jezera Hazar v provincii Elazig. Hypocentrum se nacházelo v hloubce 6,7 kilometru. Turecká vládní agentura pro katastrofy a mimořádné situace (AFAD) uvedla, že otřesy dosáhly 6,8 stupně

Hypocentrum - Wikipédi

 1. Litosfér
 2. hypocentrum - definice - češtin
 3. Hypocentrum Slovník cizích slo
 4. Litosféra, endogenní a exogenní procesy, utváření povrchu
 5. Jak dochází ke vzniku zemětřesení

Video: zemětřesení: referát - iReferaty

PPT - Dno oceánu, zemětřesení PowerPoint Presentation - ID

Základní pojmy - Zemětřesen

 1. Ohnisko zemetrasenia - Wikipédi
 2. Hypocentrum - Uniepedie - Unionpedi
 3. epicentrum - ABZ.cz: slovník cizích slo
 4. Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..
 5. 2. Endogenní tvary, pochod
 6. Epicentrum zemětřesení je Nejsilnější zemětřesení v
PPT - Zemětřesení a vulkanismus PowerPoint Presentation2VIDEO: Následky nejsilnějšího zemětřesení v Číně za 30 letPŘEHLED ZÁPISŮ
 • Cisarsky rez a druhy porod.
 • Háčkovaná čepice velikost.
 • Jména ženských démonů.
 • Ikea akce slevy.
 • Skříně liberec globus.
 • Acronis true image 2018 download.
 • Půjčovna karcher třinec.
 • Hakarl vs surstromming.
 • A za cz.
 • Jak poznat buk.
 • Nhl 18 pc.
 • Ipad 2019.
 • Nakyslá stolice.
 • Komplety pro rodinu.
 • Mikiny pro páry levně.
 • Daphne arbuscula prodej.
 • Chodsky pes ostrava.
 • Plakát mapy.
 • Hotel v beskydech.
 • Terezín uvnitř.
 • Pěnové krytí.
 • Thomas wolfe domů se nevrátíš.
 • Rovnostranný válec.
 • Den před zkouškou.
 • 9tt 2.
 • Popis čaker.
 • Magento eshop download.
 • Plakáty antikvariát.
 • Botanické krokusy.
 • Zelenina v červnu.
 • Myprotein 2 5.
 • Reflexní body na rukou.
 • Feminismus definice.
 • Metodologie vs metodika.
 • Hecht 5556.
 • Zamiokulkas obi.
 • Kam jit pracovat.
 • Automobilové koncerny.
 • Dolmar ps 33 nahradni dily.
 • Outlook blurry windows 10.
 • Bílé fazole z konzervy recept.